Archiwum kategorii: Liga Kooperatystek

Kobiety do spółdzielni. Liga Kooperatystek w Polsce 1935-1944

Otwarty charakter ruchu spółdzielczego, programowo odrzucającego wszelkie formy dyskryminacji, sprawił, że kobiety nie musiały tu dokonywać wyłomu w tradycyjnie ukształtowanych strukturach. Liga stała się doskonałą szkołą obywatelską, terenem solidnej pracy społecznej, wiodącej do faktycznej emancypacji kobiet. Czytaj więcej