Archiwum kategorii: Antoni Szech

Za szczęście wasze i nasze, czyli polska teologia wyzwolenia

Wyartykułował program ideowo-polityczny, łączący chrześcijaństwo z socjalizmem i romantycznym patriotyzmem. Istniejący porządek jest do głębi sprzeczny z ideałami chrześcijańskimi. Zatem Kościół ma moralny obowiązek wspierania ludu, ponieważ jego bunt i dążenia są słuszne. Czytaj więcej