ABC globalizacji

Debi Barker, Jerry Mander

WTO jest podstawowym reżimem narzucającym reguły procesu globalizacji. 144 państwa członkowskie WTO scedowały na nią szeroki zakres władzy i uprawnień, które dawniej były ich własną domeną.

Obywatel 2003, 104 stron

Czy globalizacja pomaga biednym?

Międzynarodowe Forum ds. Globalizacji

Globalizacja ekonomiczna w postaci promowanej przez Światową Organizację
Handlu (WTO), jest zaplanowanym przedsięwzięciem wysysania zasobów
naturalnych i wiedzy ubogich z krajów Południa i przerzucania tych zasobów na globalny rynek zbytu oraz wydziedziczenia ludzi z ich własnych systemów umożliwiających przeżycie, zaspokajających potrzeby bytowe i podtrzymujących lokalną kulturę.

Świat po kapitalizmie. Alternatywy dla globalizacji

David C. Korten

System, w którym obecnie żyjemy w sposób nieunikniony zmierza do zniszczenia środowiska i społeczeństwa. Stoimy zatem wobec konieczności opracowania systemu alternatywnego. Jakkolwiek owa alternatywa miałaby wyglądać, może ona powstać jedynie jako rezultat debaty, w której uczestniczyć powinien praktycznie każdy człowiek na tej planecie.

Obywatel 2003, 300 stron