Niesuwerenność energetyczna

Z rozmawia ·

Niesuwerenność energetyczna

Z rozmawia ·

Rozdawnictwo zasobów jest dowodem na brak strategii rozwoju energetyki, która zabezpieczałaby interesy odbiorców energii oraz państwa.

Dział
Wywiady
komentarzy
Przeczytaj poprzednie