Dzieje życia i twórczości Edwarda Abramowskiego

Regulamin sklepu

Kup papierowy
24 zł + przesyłka
Kup ebook
15 zł Bez DRM

Dzieje życia i twórczości Edwarda Abramowskiego

Regulamin sklepu

Kup papierowy
24 zł + przesyłka
Kup ebook
15 zł Bez DRM

Z okazji setnej rocznicy śmierci i sto pięćdziesiątej rocznicy urodzin Edwarda Abramowskiego przygotowaliśmy pierwsze wznowienie pionierskiej i najlepszej biografii jednego z najważniejszych polskich myślicieli, wydanej dotychczas tylko raz, w roku 1933. Biografia i poglądy Abramowskiego są tu opisane przez jego bliskiego współpracownika m.in. na podstawie unikatowych materiałów (osobiste listy, wspomnienia przyjaciół, dokumenty), do których żaden inny biograf nie miał dostępu.

Abramowski nie zadowalał się nigdy swą twórczością naukową czy literacką. Był nie tylko uczonym i myślicielem tęskniącym za przeniknięciem zagadki bytu, umysłowością, którą mierzyć należy miarą europejską, był również gorącym bojownikiem o nowe formy życia, walczącym i nieustępliwym, pełnym własnych świetnych koncepcji, utopistą marzącym o Królestwie Bożym na ziemi, wierzącym w braterstwo ludzi, w moc twórczą i nieśmiertelną czynu.

prof. Konstanty Krzeczkowski

Jest to najstarsza całościowa próba omówienia biografii i synteza poglądów Abramowskiego. I zarazem, w przekonaniu piszącego te słowa, najlepsza z nich; takie przeświadczenie stoi zresztą za decyzją i wysiłkami na rzecz jej wznowienia po wielu dekadach. Abramowskiemu poświęcono sporo książek i krótszych omówień. Trudno jednak powiedzieć, aby któraś z późniejszych publikacji wnosiła istotne nowatorskie ustalenia, szczególnie o charakterze biograficznym. Wszystkie one w zasadzie powielały narrację Krzeczkowskiego.

Remigiusz Okraska – pomysłodawca i redaktor książki

Konstanty Krzeczkowski (1879–1939) – wybitny polski naukowiec, profesor Szkoły Głównej Handlowej i kierownik jej Zakładu Polityki Społecznej, wiceszef Instytutu Gospodarki Społecznej, światowej klasy teoretyk ubezpieczeń społecznych, jeden z czołowych polskich naukowców z dziedziny polityki społecznej; zajmował się także statystyką, badaniem społeczności i grup robotniczych oraz warunków mieszkaniowych w polskich miastach II RP. Działacz społeczny, współtwórca „Poradnika dla samouków” i innych inicjatyw oświatowych. Działacz socjalistyczny, członek Polskiej Partii Socjalistycznej oraz PPS – Lewica. Współpracownik Edwarda Abramowskiego, członek kierownictwa tworzonego przez niego ruchu „kół etycznych”. W II RP badacz i popularyzator dorobku Abramowskiego, m.in. autor pierwszej biografii myśliciela (1933) oraz redaktor czterotomowego zbioru jego pism społeczno-politycznych (1924–1928).

Rok wydania 2018

Liczba stron 216

Spis treści:

I. Pochodzenie. Rodzina. Dzieciństwo

II. Lata szkolne w Warszawie

III. Studia uniwersyteckie

IV. Polityk i działacz praktyczny

V. Emigracja

VI. Epoka utopizmu

VII. Okres porewolucyjny

VIII. Lata wojny. Ostatnie lata życia

IX. Człowiek, uczony, działacz

X. Poglądy psychologiczne i filozoficzne

XI. Badania socjologiczne

XII. Teoria socjalizmu. Socjalizm bezpaństwowy

XIII. Spółdzielczość

XIV. Nowa etyka

XV. Noty

XVI. Bibliografia pism Edwarda Abramowskiego

XVII. Nekrologi, wspomnienia i opracowania

XVIII. Posłowie do wznowienia książki – Remigiusz Okraska

Najnowsze