Dajmy szansę polskiej wsi!

Z Jerzym Chróścikowskim rozmawia ·

Dajmy szansę polskiej wsi!

Z Jerzym Chróścikowskim rozmawia ·

(ur. 1978) – przyrodnik, z zainteresowaniem i sympatią spogląda na tzw. hipotezę Gai, autorstwa Jamesa Lovelocka. Lubi przemieszczać się przy użyciu własnych sił, stąd rower i narty biegowe są mu nieocenionymi przyjaciółmi. Miłośnik tego, co lokalne i nieuchwytne, czego nie da się w prosty sposób przenieść w inne miejsce. Każdą wolną chwilę spędza na łonie Natury. Dumny ojciec Olafa.

Czy wygra model gospodarstw rodzinnych, czy obszarniczy, czy też model kartelowy, gdzie rolnik będzie skazany na rolę najemnika, a wszelkie zyski odpłyną do koncernów? Ta ostatnia opcja jest w świecie coraz powszechniejsza. A przecież dobrostan społeczny to coś więcej niż materialny zysk kilku transnarodowych podmiotów. Lokalność, regionalność, bezpieczeństwo i jakość żywności – to mogą gwarantować polskie gospodarstwa rodzinne.

Dział
Wywiady
komentarzy
Przeczytaj poprzednie