Edukacja dla rozwoju i równości

Z dr. hab. Kazimierzem Musiałem rozmawia ·

Edukacja dla rozwoju i równości

Z dr. hab. Kazimierzem Musiałem rozmawia ·

Pomocniczość i skłonność do współpracy, ufania sobie nawzajem, kiedyś były w Finlandii naturalne, a dzisiaj są uczone – podkreślam słowo „są”, gdyż to się faktycznie dzieje. W systemie edukacyjnym uczy się ludzi współpracy. Przekłada się to na bardzo prozaiczne rozwiązanie chociażby w związku z tym, jak odrabiamy prace domowe, w jaki sposób ułożone są ławki w klasach, czy mamy więcej zabawy i grupowego rozwiązywania zadań, czy w ogóle oceniamy dzieci do pewnego wieku w szkole.

komentarzy
Przeczytaj poprzednie