Patriotyzm krajobrazu

Z Krzysztofem Worobcem rozmawia ·

Patriotyzm krajobrazu

Z Krzysztofem Worobcem rozmawia ·

(ur. 1988) – członek-założyciel magazynu internetowego „Nowe Peryferie”. Dawniej bloger polityczny (jako Kazimierz Marchlewski), dorywczo dziennikarz prasy ogólnopolskiej. Zwolennik światopoglądowej niekonsekwencji oraz spiskowej teorii dziejów. Inspiruje się m. in. polską myślą socjalistyczną, esejami Carla Schmitta, socjologią przełomu antypozytywistycznego, literaturą rosyjską, analizami Jadwigi Staniszkis. Ukończył studia w Szkole Studiów Slawistycznych i Wschodnioeuropejskich na Uniwersytecie Londyńskim. Stały współpracownik „Nowego Obywatela”.

Czy odwrót od tradycji i tożsamości regionalnej jest rozwojem? A może jest na odwrót? Czy postępem jest niszczenie miejsc najcenniejszych przyrodniczo dla doraźnych korzyści?

Dział
Wywiady
komentarzy
Przeczytaj poprzednie