Uniezależnić Polskę od leków zza granicy

Uniezależnić Polskę od leków zza granicy

31 maja Agencja Badań Medycznych ogłosi konkurs na opracowanie nowych leków generycznych i biopodobnych. Do naukowców trafi 150 mln zł. Wsparcie rynku leków przez ABM ma przyczynić się do uniezależnienia Polski od zagranicznych producentów i dostawców.

Jak informuje portal wnp.pl, zgodnie z danymi ABM nawet 40 proc. leków sprzedawanych w Unii Europejskiej pochodzi z Azji, a 80 proc. substancji aktywnych produkują Chiny i Indie. W Polsce tylko około 30 proc. leków sprzedawanych w aptekach pochodzi z produkcji lokalnej.

Wsparcie rynku leków generycznych i biopodobnych przez Agencję Badań Medycznych ma przyczynić się do zapewnienia bezpieczeństwa lekowego, uniezależnienia Polski od zagranicznych producentów i dostawców oraz wzrostu PKB – napisano w komunikacie ABM.

Ponadto, jak wskazuje ABM, pandemia SARS-CoV-2 ujawniła wiele problemów związanych z systemem opieki zdrowotnej. W warunkach kryzysowych łańcuchy dostaw od producentów zagranicznych mogą się przerwać i doprowadzić do braku leków, stwarzając dodatkowe zagrożenie dla życia i zdrowia pacjentów. Bezpieczeństwo lekowe może zagwarantować produkcja podstawowych leków w kraju. Pomysłodawcy konkursu podkreślają, że kluczowe jest stworzenie w Polsce odpowiednich warunków dla przemysłu farmaceutycznego, aby zachęcić do zainwestowania w produkcję gotowych leków, zwłaszcza generycznych i biopodobnych.

Dział
Aktualności
Wcześniej informowaliśmy o…

Dom dla osób niepełnosprawnych

Dom dla osób niepełnosprawnych

600 mln zł zostanie przeznaczone na rozwój trzech programów mieszkaniowych dla osób z niepełnosprawnościami oraz ich rodzin.

Wiceminister Paweł Wdówik podczas konferencji prasowej przekazał, że z funduszu PFRON uruchomione zostaną trzy programy mieszkaniowe, na które zostanie przeznaczone 600 mln zł. Program nie zakłada niestety budowania nowych mieszkań, a jedynie ich dostosowywanie do potrzeb osób niepełnosprawnych lub wynajem.

Jak informuje Portal Samorządowy, pierwszy i największy program wspomaganych społeczności mieszkaniowych to coś, o co bardzo zabiegały rodziny osób z największymi niepełnosprawnościami. W jego ramach tworzone będą małe, kameralne miejsca gwarantujące możliwość zamieszkania. Drugi program, na który przeznaczone zostało 150 mln złotych, to program dla absolwentów. Osoba z niepełnosprawnością musi mieć ukończone 18 lat i być zdolna do podejmowania czynności prawnych, żeby najpierw w ten program wejść, a później wynająć mieszkanie.

Trzeci program, również z budżetem 150 mln zł, jest skierowany do osób z niepełnosprawnością, uwięzionych w mieszkaniach, budynkach z barierami architektonicznymi.Tutaj można otrzymać dofinansowanie do równowartości 15 mkw. nowego mieszkania, które jest wolne od barier.

Większe zarobki, ale dłuższy staż?

Większe zarobki, ale dłuższy staż?

Dokładnie 4432,15 zł brutto ma od 1 września 2022 r. wynosić średnie wynagrodzenie nauczyciela stażysty – wynika z projektu kolejnej nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela, która trafiła do konsultacji. W ten sposób Ministerstwo Edukacji i Nauki zamierza przyciągnąć młodych ludzi do zawodu. Chce jednak w zamian, by ten okres przygotowania do zawodu trwał blisko 4 lata i wprowadza do pensum dodatkową godzinę dostępności.

Jak pisze Portal Samorządowy, do konsultacji trafił projekt zmian w Karcie Nauczyciela, które mają uregulować na nowo system awansu zawodowego. Zniknie staż i stopień nauczyciela kontraktowego, a w jego miejsce pojawi się przygotowanie do zawodu nauczycielskiego, które potrwa 3 lata i 9 miesięcy. Zmiany pozwolą wygenerować podwyżkę dla osób rozpoczynających pracę w zawodzie. Jednocześnie zostanie wprowadzona dodatkowa godzina do dyspozycji dyrektora.

Projektowane zmiany zakładają skrócenie awansu zawodowego do dwóch stopni – nauczyciela mianowanego oraz nauczyciela dyplomowanego, przy jednoczesnym wydłużeniu stażu nauczycielskiego, który według projektu będzie się teraz nazywał „przygotowaniem do zawodu nauczycielskiego”.

Osoby, które się na to zdecydują, otrzymają wynagrodzenie w wysokości 4432,15 zł brutto, a więc o 729 zł więcej niż zarabia obecnie nauczyciel stażysta z przygotowaniem pedagogicznym oraz o 332 zł więcej niż wynosi pensja nauczyciela kontraktowego, który to stopień zniknie z systemu.

Owo przygotowanie do zawodu ma trwać 3 lata i 9 miesięcy, po których kandydat na nauczyciela będzie mógł przystąpić do egzaminu na pierwszy stopień awansu zawodowego – nauczyciela mianowanego. Od tej projektowanej reguły przewidziano oczywiście wyjątki. W przypadku osób, które: posiadają stopień naukowy lub prowadziły zajęcia w szkole za granicą, lub przed podjęciem pracy w szkole były nauczycielem akademickim przez co najmniej 3 lata, lub posiadają co najmniej pięcioletni okres pracy i znaczący dorobek zawodowy, dyrektor szkoły może skrócić okres przygotowania do zawodu do 2 lat i 9 miesięcy.

Projektodawca utrzymał jednorazowy dodatek na start w wysokości 1000 zł, którego nie było w założeniach zmian obowiązujących jeszcze jesienią 2021 r. Będzie on wypłacany osobom rozpoczynającym przygodę z zawodem nauczycielskim. Wyraźnie też określono formę zatrudniania nauczycieli w okresie przygotowania do zawodu nauczycielskiego – będą oni zatrudniani na czas nieokreślony. Dopiero gdy taki nauczyciel w ciągu 6 lat nie zrobi stopnia awansu nauczyciela mianowanego, umowa z nim będzie rozwiązana. Będzie ona mogła być przedłużona o rok, ale już jako umowa na czas określony.

Spór zbiorowy w PKP Cargo

Spór zbiorowy w PKP Cargo

Brakiem porozumienia i spisaniem protokołu rozbieżności zakończyła się ostatnia tura rokowań między przedstawicielami organizacji związkowych działających w PKP Cargo i pracodawcą.

Teraz czas na mediacje. Jak pisze portal pulshr.pl, Do 6 maja PKP Cargo przedstawi stronie związkowej mediatora. Jak poinformował Jan Majder, przewodniczący „Solidarności” w PKP Cargo, pierwsze spotkanie z jego udziałem odbędzie się nie później niż 16 maja.

Po raz kolejny usłyszeliśmy tylko, że zarząd chciałby dać ludziom podwyżki, ale nie ma na nie pieniędzy. W związku z tym zdecydowaliśmy o podpisaniu protokołu rozbieżności. Nie zmieniliśmy swojego stanowiska i podtrzymaliśmy swoje żądania – podkreśla Jan Majder, cytowany przez katowicką Solidarność.

Najważniejszy postulat strony związkowej dotyczy podwyższenia wynagrodzeń zasadniczych wszystkich pracowników firmy o 600 zł. Związkowcy argumentują, że to uzasadnione żądanie, bo zbiorowych podwyżek wynagrodzeń nie było w firmie od 2019 roku.

Spór zbiorowy w PKP Cargo trwa od początku marca.