Coraz więcej z nas jeździ pociągami

Coraz więcej z nas jeździ pociągami

Pociągami PKP Intercity podróżowało w maju tego roku o 28 proc. pasażerów więcej niż w maju ostatniego roku przed pandemią (2019 r). Na rekordowy wynik duży wpływ miało wprowadzenie m.in. oferty Promo do pociągów kategorii ekonomicznych. Od tego momentu w każdym tygodniu pociągami PKP Intercity podróżuje ponad milion osób.

Jak informuje Portal Samorządowy, pierwsze tygodnie funkcjonowania oferty Promo w pociągach IC i TLK pokazują, że kolej przyciąga coraz więcej podróżnych. W ramach oferty bilety na liczącą kilkaset kilometrów trasę można kupuć nawet za kilkanaście złotych.

37 proc. Polaków ma już zaplanowany urlop i letni wyjazd. Niemal tyle samo (36,5 proc.) nie ma jeszcze konkretnych planów, ale chce gdzieś pojechać.Wynika badania wskazały, że spośród tych Polaków, którzy planują podróżować, 85 proc. zamierza odwiedzić najpopularniejsze polskie destynacje turystyczne – morze, Mazury, góry lub duże miasta. Numerem jeden wśród wakacyjnych kierunków podróży będzie morze, dokąd wybiera się 35,5 proc. badanych. Miejmy nadzieję, że wielu z nich wybierze kolej.

Wynik z 2019 r. został także poprawiony za okres styczeń – maj. Od początku tego roku z usług PKP Intercity skorzystało już ponad 20,1 mln pasażerów. To o 8 proc. lepszy wynik niż w analogicznym okresie ostatniego roku przed pandemią.

Dział
Aktualności
Wcześniej informowaliśmy o…

Brakuje górników

Brakuje górników

Zakładowa Organizacja Koordynacyjna Związku Zawodowego Górników w Polsce Polskiej Grupy Górniczej wystosowała pismo do prezesa spółki. Związkowcy wskazują w nim na problem braku pracowników, z którym borykają się kopalnie.

O sprawie pisze portal wnp.pl. W związku z notorycznym i pogłębiającym się brakiem pracowników w kopalniach spółki, zwracamy się do pana prezesa o zainicjowanie i rozpoczęcie działań poprawiających tę sytuację. Dokładnie rok temu pismem z dnia 1 czerwca sygnalizowaliśmy jak wygląda sytuacja zatrudnieniowa w oddziałach wydobywczych oraz robót przygotowawczych i zaproponowaliśmy doraźne rozwiązanie w postaci alokacji pracowników. Niestety problem ten nie został wówczas rozwiązany i obecnie dotyczy już każdego działu i każdej komórki organizacyjnej – podkreślono w piśmie, pod którym podpisał się Sebastian Czogała, przewodniczący ZOK Związku Zawodowego Górników w Polsce w Polskiej Grupie Górniczej.

Zdaniem związkowców problem braku pracowników, przy jednoczesnej rosnącej presji na zwiększenie wydobycia, może przekładać się na zwiększenie ryzyka wypadkowego.

Obłożenia stanowisk pracy, terminowość przeprowadzania kontroli bieżących i okresowych urządzeń są jasno określone w przepisach górniczych i bezwzględnie powinny być realizowane. Niedopuszczalnym i nieakceptowalnym dla nas jest jakakolwiek droga na skróty, np. zmniejszenie liczby pracowników w ścianie i fedrowanie na jedną wnękę. Wszystko to w połączeniu z rosnącą presją wydobycia nie służy utrzymaniu i poprawie bezpieczeństwa załóg, a w naszej opinii zwiększa ryzyko wypadkowe – zaznaczono w piśmie.

„Żądamy więc pilnego spotkania zarządu ze stroną społeczną w celu rozwiązania powyższych problemów” – apelują związkowcy.

Debata „Jedni drugich…” – o społecznych i ekonomicznych aspektach patriotyzmu

Debata „Jedni drugich…” – o społecznych i ekonomicznych aspektach patriotyzmu

Czy solidarność mamy we krwi? Dlaczego Polacy tak chętnie pomagają uchodźcom
z Ukrainy? Czy programista wyjeżdżający za granicę w poszukiwaniu lepszego wynagrodzenia jest patriotą? 9 czerwca o godzinie 17:00 Centrum Myśli Jana Pawła II wraz z Muzeum Mt 5,14 – Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie zapraszają na debatę „JEDNI DRUGICH…”. To kolejne spotkanie w ramach projektu „DWA KOLORY – MIĘDZY BUNTEM A POSŁUSZEŃSTWEM”, podczas którego organizatorzy zachęcają do refleksji nad współczesnymi obliczami patriotyzmu. Zapraszamy do rejestracji na wydarzenie, dyskusji i zwiedzenia muzeum!

Tym razem dyskutanci pochylą się szczególnie nad aspektem społecznym i ekonomicznym patriotyzmu, a punktem wyjścia do rozmowy będzie rocznica homilii Jana Pawła II na gdańskim osiedlu Zaspa.

Zaproszenie do dyskusji przyjęli Agnieszka Romaszewska-Guzy (dyrektor Biełsat TV), prof. Ryszard Bugaj (Instytut Nauk Ekonomicznych PAN), prof. Paweł Kowal (poseł na Sejm RP, Instytut Studiów Politycznych PAN), prof. Paweł Skibiński (Wydział Historii UW). Debatę poprowadzi: dr hab. Michał Łuczewski, Wydział Socjologii UW.

Debata odbędzie się w Mt 5,14 – Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego, ul. Prymasa Augusta Hlonda 1. Przed debatą uczestnicy mogą skorzystać ze specjalnego oprowadzenia po ekspozycji – zgłoszenia przyjmowane są za pomocą formularza.

Formularz rejestracyjny znajduje się na stronie: https://www.centrumjp2.pl/debata-jedni-drugich-dwa-kolory/

Link do transmisji wydarzenia: https://www.youtube.com/watch?v=VkQZbP86guw

Kodeks Pracy idzie w dobrym kierunku?

Kodeks Pracy idzie w dobrym kierunku?

W najbliższym czasie szykuje się lawina zmian w Kodeksie pracy. Do 2 sierpnia 2022 r. powinny wejść w życie zapisy unijnej dyrektywy work–​life balance. Jej celem jest wyrównywanie szans kobiet na rynku pracy poprzez promowanie partnerskiego modelu rodziny. Czekają nas także zmiany dotyczące pracy zdalnej i kontroli trzeźwości w pracy.

Jak informuje pulshr.pl, zróżnicowanie wskaźnika zatrudnienia ze względu na płeć wzrasta wraz z liczbą dzieci w rodzinie. Współczynnik zatrudnienia bezdzietnych kobiet wynosi 66 proc. w porównaniu do 74 proc. dla mężczyzn. W rodzinach z co najmniej trójką dzieci współczynnik zatrudnienia kobiet spada do 57 proc. dla kobiet w porównaniu z 85 proc. dla mężczyzn.Projekt nowelizacji kodeksu pracy przewiduje m.in. płatne zwolnienie od pracy w wymiarze 2 dni lub 16 godzin w roku kalendarzowym z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli konieczna jest natychmiastowa obecność pracownika.

Za okres zwolnienia pracownik otrzyma 50 proc. wynagrodzenia obliczanego jak wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego. Wniosek o udzielenie zwolnienia pracownik będzie mógł zgłosić najpóźniej w dniu korzystania ze zwolnienia.

– Jest to pewna analogia do urlopu na żądanie, jednak co istotne, zwolnienie takie ma nie zmniejszać puli dni urlopowych.

Kolejną nowością w Kodeksie pracy ma być nieodpłatny urlop opiekuńczy w wymiarze do 5 dni w roku kalendarzowym przysługujący w celu zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia osobie będącej członkiem rodziny lub zamieszkującej w tym samym gospodarstwie domowym, która wymaga znacznej opieki lub znacznego wsparcia z poważnych względów medycznych.

Projekt Kodeksu zakłada także wydłużenie wymiaru urlopu rodzicielskiego. Nowy dłuższy urlop rodzicielski będzie przysługiwał w wymiarze do 41 tygodni, a w przypadku porodu mnogiego do 43 tygodni, przy czym każdemu z rodziców będzie przysługiwało wyłączne prawo do 9 tygodni urlopu rodzicielskiego. Prawa tego nie będzie można przenieść na drugiego z rodziców dziecka.

Zmianie ulegnie także zasiłek macierzyński za okres urlopu rodzicielskiego. Projekt przewiduje, że zasadniczo za okres urlopu rodzicielskiego zasiłek macierzyński będzie wynosił 70 proc. podstawy wymiaru zasiłku.

Projekt zakłada także prawo rodziców dziecka do lat 8 do wnioskowania o bardziej elastyczną organizację pracy i ochronę przed niekorzystnym traktowaniem z powodu korzystania przez pracownika z uprawnień przysługujących na podstawie przepisów Kodeksu pracy.

Zgodnie z zaproponowanym projektem zasady pracy zdalnej mają być określone w porozumieniu zawartym ze związkami zawodowymi, a jeżeli nie dojdzie do zawarcia porozumienia albo u danego pracodawcy nie działają zakładowe organizacje związkowe, w wewnętrznym regulaminie zakładu pracy, odpowiednio z uwzględnieniem ustaleń ze związkami albo po konsultacji z przedstawicielami pracowników.

Według propozycji pracodawca co do zasady nie będzie mógł odmówić pracy zdalnej m.in. rodzicom, którzy wychowują dziecko do 4. roku życia, rodzicom i opiekunom, którzy opiekują się osobą z niepełnosprawnością w rodzinie i kobietom w ciąży.