Więcej pracy dla młodocianych?

Więcej pracy dla młodocianych?

Od września 2022 pracownicy młodociani będą mogli wykonywać dotychczas niedostępne dla nich.

Jak informuje pulshr.pl, to jedna ze zmian, jaką zaproponowało Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w projekcie rozporządzenia odnoszącego się do zasad zatrudniania pracowników młodocianych.

W Rządowym Centrum Legislacji dostępny jest projekt rozporządzenia w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac. Dokument ten zawiera propozycje nowych zasad zatrudniania młodych ludzi powyżej 16. roku życia a przed osiągnięciem pełnoletniości. W projekcie wykreślono stare zapisy zakazujące młodocianym mielenia mięsa oraz pracy w działach produkcyjnych fabryk przetworów rybnych, które w obecnych warunkach pracy, jakie panują w tych miejscach, uznano za nieuzasadnione. Doprecyzowano też przepis dotyczący zagrożeń wypadkowych przy maszynach rolniczych, ponieważ dotychczasowa treść uniemożliwiała w praktyce obsługiwanie wszystkich maszyn rolniczych i ograniczono je wyłącznie do maszyn szczególnie niebezpiecznych i o skomplikowanej obsłudze (np. kombajny).

Z rozporządzenia wykreślono prace na stanowisku sprzątacza wagonów, konduktorów w autobusach i trolejbusach oraz prac konwojentów z racji tego, że nie stwarzają one zagrożenia dla zdrowia młodocianych.

Dział
Aktualności
Wcześniej informowaliśmy o…

Kaufland i Lidl znowu biorą dogodną pożyczkę na ekspansję

Kaufland i Lidl znowu biorą dogodną pożyczkę na ekspansję

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju poinformował o wniosku niemieckiej firmy Schwarz Grup ws. udzielenia uprzywilejowanej pożyczki do 175 mln euro. Wniosek oczekuje na finalne zatwierdzenie.

Jak informuje portal dlahandlu.pl, środki z kredytu zostaną przeznaczone na wsparcie ekspansji sklepów formatu Lidl na Bałkanach Zachodnich, w tym Albanii, Bośni i Hercegowiny, Kosowa, Macedonii Północnej i Czarnogóry (75 mln EUR) oraz ekspansji działalności Kaufland w Rumunii i Mołdawii ( 100 mln euro).

W 2016 r. Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) pożyczył Grupie Schwarz Group 100 mln euro (ok. 427 mln zł) na wsparcie ekspansji i rozwoju działalności sieci Kaufland w Polsce. Projekt został sklasyfikowany jako inwestycja w oddziaływania środowiskowe i społeczne związane z budową, modernizacją i eksploatacją sklepów i magazynów. Pożyczkę poprzedzało przeprowadzenie due dilligence przez bank w siedzibie centrali Schwarz Group oraz Kaufland Polska, a także wizyty w dwóch sklepach we Wrocławiu.

Niemiecka Grupa Schwarz, do której należą sieci Lidl i Kaufland, ma swoje pieniądze i odnotowała dobry rok finansowy 2021/22. Obroty wzrosły ze 125,3 mld euro do 133,6 mld euro. Sieć hipermarketów Kaufland zwiększyła swoje obroty o 7,4 proc., do 27,3 mld euro. Całkowity obrót grupy w internecie wyniósł 1,7 mld euro. Grupa prowadzi ponad 13,3 tys. sklepów

Podwyżki na kolei

Podwyżki na kolei

Od lipca 2022 r. 38 tysięcy pracowników PKP PLK otrzyma podwyżkę w kwocie średnio 520 zł do wynagrodzenia zasadniczego.

Jak informuje portal pulshr.pl, uzgodniona podwyżka jest najwyższą w historii PLK i, jak zaznacza Solidarność, prawdopodobnie jedną z najwyższych w spółkach kolejowych.

Zgodnie z podpisanym porozumieniem od 1 lipca 2022 38 tysięcy pracowników PKP PLK otrzyma podwyżkę w kwocie średnio 520 zł do wynagrodzenia zasadniczego. Porozumienie określa najniższą kwotę wzrostu wynagrodzenia zasadniczego na 250 zł. oraz jego maksymalną wysokość ustaloną na poziomie 800 zł. (ewentualna wyższa podwyżka ma zawierać uzasadnienie przesłane do Biura Spraw Pracowniczych Centrali PLK) – informuja związkowcy.

Porozumienie udało się osiągnąć na początku czerwca. 2 czerwca 2022 r. zarząd PKP Polskie Linie Kolejowe z przedstawicielami związków zawodowych podpisali protokół ustaleń w sprawie wdrożenia podwyżki płac.

Korporacje – czas na regulacje

Korporacje – czas na regulacje

Propozycja Komisji Europejskiej dotycząca należytej staranności firm musi zostać wzmocniona. W połowie czerwca w kilku największych miastach Polski zawisną plakaty „KORPORACJE. CZAS NA REGULACJE”. Kampanię outdoorową organizuje Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie.

Po wielu opóźnieniach, 23 lutego 2022 Komisja Europejska opublikowała propozycję dyrektywy w sprawie należytej staranności przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju, mającej na celu zapobieganie łamaniu praw człowieka i niszczeniu środowiska w globalnych łańcuchach dostaw oraz wprowadzenie działań naprawczych. Chociaż jest to długo oczekiwany pierwszy krok, obecna propozycja dyrektywy posiada wiele niedociągnięć, które powodują obawy o jej skuteczność. Jest niezwykle istotne, aby Parlament Europejski i Rada Europejska poprawiły tekst dyrektywy w nadchodzącej fazie negocjacji.

Brak regulacji prawnych określających ramy działania firm importujących żywność na rynek europejski, to przyzwolenie na wyzysk pracowników, zatruwanie gleby i wód gruntowych pestycydami, wycinki lasów. Adekwatne regulacje prawne mogą zobowiązać firmy do odpowiedzialności za swoją działalność produkcyjną w całym łańcuchu dostaw. Zmiany standardów działalności międzynarodowych firm są niezbędne, aby ograniczyć ich destrukcyjny wpływ na środowisko i ukrócić praktyki łamania praw człowieka. My – jako konsumenci – mamy na to wpływ i możemy wymagać tego i od naszego rządu i od decydentów korporacji.

CELE KAMPANII:
• Uwrażliwienie konsumentów na konsekwencje działalności międzynarodowych korporacji i ich łańcuchów dostaw.
• Zwrócenie uwagi na obecny brak regulacji prawnych, które stanowiłyby ramy działania firm importujących produkty na rynek europejski i uniemożliwiały im łamanie praw człowieka i dewastację środowiska naturalnego.
• Zwiększenie świadomości społecznej na temat dyrektywy dotyczącej należytej staranności przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju.
• Nagłośnienie niedociągnięć ogłoszonej 23 lutego 2022 dyrektywy UE w sprawie należytej staranności przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju: przy aktualnym brzmieniu dyrektywy regulacje obejmą de facto zaledwie ok 1% firm.

CZAS i MIEJSCE TRWANIA KAMPANII:
Plakaty i billboardy zawisną na dwa tygodnie od 16 do 30 czerwca 2022 w przestrzeni publicznej Warszawy, Krakowa, Gdańska i Poznania oraz komunikacji miejskiej Warszawy i Krakowa 16 czerwca br. Grafikę do plakatu opracowała Anita Korynek, laureatka konkursu na plakat społeczny ogłoszonego przez Fundację Kupuj Odpowiedzialnie w kwietniu br.

STRONA KAMPANII: https://www.ekonsument.pl/CzasNaRegulacje