Uczelnie zawodowe dostaną więcej pieniędzy

Uczelnie zawodowe dostaną więcej pieniędzy

O 136 mln zł minister edukacji i nauki zwiększa subwencję na rok 2022 dla publicznych uczelni zawodowych.

Jak pisze portal pulshr.pl, MEiN zwiększa subwencję na rok 2022 dla publicznych uczelni zawodowych. Wsparcie na łączną kwotę 136 mln otrzymają 34 uczelnie z całego kraju. Pieniądze te będą przeznaczone na rozwój wyższego szkolnictwa zawodowego, zgodnie z potrzebami poszczególnych uczelni.

Największe wsparcie finansowe otrzyma Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie (10 142 900 zł). Ponad 8 mln zł trafi do Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu (8 025 500 zł), a ponad 7 mln zł do Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu (7 045 400 zł).

Dział
Aktualności
Wcześniej informowaliśmy o…

Strajk w MZK w Bydgoszczy

Strajk w MZK w Bydgoszczy

Do pracy przyszli, ale na ulice nie wyjechali – w ten sposób pracownicy bydgoskiej spółki MZK walczą o wyższe pensje. Strajk zaczął się w piątek 24 czerwca.

Jak informuje portal bydgoszcz.naszemiasto.pl, protestujący pracownicy MZK zostają w zajezdniach: autobusowej przy ul. Inowrocławskiej i tramwajowej przy ul. Toruńskiej. – Pracownicy, którzy mają w piątek (24 czerwca) popołudniową zmianę, zostają do godz. 2 w nocy – informuje Andrzej Arndt. – Cały czas zatem będziemy tu na miejscu – mówi Andrzej Arndt, przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Komunikacji Miejskiej. Mamy dość traktowania na zasadzie, że „nie ma pieniędzy i już”. Jeden punkt naszych postulatów dotyczący odwołania Andrzeja Wadyńskiego z funkcji prezesa spółki został spełniony, ale drugi dotyczący finansów nie. Mamy nadzieję, że w środę radni nas wesprą i znajdą się środki na podwyżki. Poza tym liczymy też na bydgoszczan. Jeżeli w poniedziałek nie wyjedziemy, to społeczeństwo też zauważy, jak odpowiedzialną pracę wykonujemy dla miasta i liczymy, że nas wesprze.

Od kilku miesięcy w Bydgoszczy toczyły się negocjacje dotyczące tego, jakiej wysokości podwyżki kierowcy powinni dostać. Kierowcy otrzymali wówczas podwyżki w wysokości 200 zł, choć walczyli o 600 zł. Dziś domagają się 1000 zł podwyżki.

Z powodu strajku kursują jedynie linie autobusowe obsługiwane przez jednego z prywatnych operatorów.

 

 

 

Pracownicy Ryanair będą strajkować. Niestety nie w Polsce

Pracownicy Ryanair będą strajkować. Niestety nie w Polsce

W wielu krajach Europy w najbliższych tygodniach strajkować będą pracownicy Ryanair.

Jak podaje agencja Reuters, strajki pracowników linii Ryanair odbędą się w ostatnim tygodniu czerwca i pierwszym tygodniu lipca, czyli na samym początku sezonu wakacyjnego, kiedy ruch lotniczy mocno narasta.

Strajki odbędą się w pięciu europejskich państwach, w następujących dniach – Belgia od 24 do 26 czerwca, Portugalia od 24 do 26 czerwca, Francja od 25 do 26 czerwca, Włochy 25 czerwca, Hiszpania od 24 do 26 czerwca oraz od 30 czerwca do 2 lipca. W tych dniach można spodziewać się dużych utrudnień na lotniskach, a nawet odwołanych lotów z i do danych krajów.

Choć postulaty związkowców nieco się od siebie różnią, zasadniczą kwestią jest zwiększenie płac i poprawa warunków pracy.

W Belgii pracownicy tanich linii zarzucają szefostwu nieprzestrzeganie belgijskiego prawa pracy, a konkretnie kwestii płacy minimalnej oraz wynagrodzania personelu za zadania wykonywane przed i po locie. Podobne zarzuty wobec władz Ryanaira mają pracownicy z Portugalii, Włosi domagają się podwyżek i poprawy warunków zatrudnienia, a Hiszpanie postulują o zwiększenie liczny pracowników.

Podobne akcje planują pracownicy Brussels Airlines, EasyJet, Malta Air i CrewLink.

Więcej pracy dla młodocianych?

Więcej pracy dla młodocianych?

Od września 2022 pracownicy młodociani będą mogli wykonywać dotychczas niedostępne dla nich.

Jak informuje pulshr.pl, to jedna ze zmian, jaką zaproponowało Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w projekcie rozporządzenia odnoszącego się do zasad zatrudniania pracowników młodocianych.

W Rządowym Centrum Legislacji dostępny jest projekt rozporządzenia w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac. Dokument ten zawiera propozycje nowych zasad zatrudniania młodych ludzi powyżej 16. roku życia a przed osiągnięciem pełnoletniości. W projekcie wykreślono stare zapisy zakazujące młodocianym mielenia mięsa oraz pracy w działach produkcyjnych fabryk przetworów rybnych, które w obecnych warunkach pracy, jakie panują w tych miejscach, uznano za nieuzasadnione. Doprecyzowano też przepis dotyczący zagrożeń wypadkowych przy maszynach rolniczych, ponieważ dotychczasowa treść uniemożliwiała w praktyce obsługiwanie wszystkich maszyn rolniczych i ograniczono je wyłącznie do maszyn szczególnie niebezpiecznych i o skomplikowanej obsłudze (np. kombajny).

Z rozporządzenia wykreślono prace na stanowisku sprzątacza wagonów, konduktorów w autobusach i trolejbusach oraz prac konwojentów z racji tego, że nie stwarzają one zagrożenia dla zdrowia młodocianych.