Kolejny strajk w Wielkiej Brytanii

Kolejny strajk w Wielkiej Brytanii

Ponad 100 tys. brytyjskich pocztowców strajkuje. Trwa największy tego lata protest.

Jak informuje biznes.interia.pl, około 115 tys. pracowników brytyjskiej poczty, Royal Mail, bierze udział w piątek w strajku, domagając się podwyżek płac. Pod względem liczby uczestników to największy z całej serii strajków, które odbywają się tego lata w Wielkiej Brytanii.

Protest pocztowców jest zapowiadany na cztery konkretne dni – kolejne daty strajku to 31 sierpnia oraz 8 i 9 września. Kierownictwo Royal Mail oświadczyło, że postara się zminimalizować zakłócenia, ale ostrzegło, że w dni strajku nie będą dostarczane listy, a część paczek będzie opóźniona, przy czym dotyczy to także paczek wysłanych w dni bezpośrednio poprzedzające i następujące po tych, w których odbywa się protest.

Reprezentujący pracowników poczty związek zawodowy CWU odrzucił ofertę podwyżek płac, która maksymalnie może sięgać 5,5 proc., i domaga się, by podwyżki były adekwatne do obecnego wzrostu kosztów życia. W lipcu roczna stopa inflacji w Wielkiej Brytanii po raz pierwszy od 40 lat przekroczyła 10 proc., a według prognozy Banku Anglii pod koniec tego roku wzrośnie do ponad 13 proc. CWU podkreśla, że pocztowy zasługują na godne podwyżki, zwłaszcza w sytuacji, gdy przychody Royal Mail rosną, a firma wypłaciła akcjonariuszom 400 mln funtów dywidendy.

 

Dział
Aktualności
Wcześniej informowaliśmy o…

Urlop powinien być dłuższy?

Urlop powinien być dłuższy?

Pracownicy uważają, że firmy powinny pomóc im zadbać o zdrowie psychiczne. Pomocna byłaby większa pula dni urlopowych. 44 proc. mówi o zapewnieniu elastyczności w pracy.

Jak informuje portal pulshr.pl, Z raportu ManpowerGroup „Czego pragną pracownicy” wynika, że 36 proc. polskich pracowników oczekuje od swoich pracodawców większego wsparcia w zakresie zdrowia psychicznego, m.in. większej puli dni wolnych.

Z raportu wynika, że 47 proc. polskich pracowników odczuwa w miejscu pracy pewność siebie, niemal połowa (45 proc.) bezpieczeństwo, a 39 proc. motywację. Z drugiej jednak strony 3 na 10 (27 proc.) respondentów jest znudzonych i brakuje im motywacji, 19 proc. czuje się niepewnie, a 18 proc. brakuje poczucia bezpieczeństwa.

Z badania ManpowerGroup wynika także, że 36 proc. pracowników w Polsce oczekuje od firm większego wsparcia w zakresie zdrowia psychicznego. Podobne proporcje dostrzec można także wśród Polaków, którzy są skłonni porzucić obecną pracę i zmienić ją na mniej płatną. Najczęściej motywacją jest pogarszanie się zdrowia fizycznego (45 proc.), nieco rzadziej wskazywano gorsze zdrowie psychiczne (42 proc.), a wyraźnie rzadziej wskazywane było wypalenie zawodowe (27 proc.).

Ponad połowa (51 proc.) pracowników uważa, że pomocna byłaby większa pula dni urlopowych, a 44 proc. mówi o zapewnieniu elastyczności w pracy, jak na przykład wybór czasu i miejsca pracy. 39 proc. zatrudnionych chciałoby się rozwijać i zdobywać nowe umiejętności, a 36 proc. oczekiwałoby od organizacji dodatkowych dni wolnych w celu zadbania o zdrowie psychiczne.

 

Powstała Społeczna Rada Fiskalna

Powstała Społeczna Rada Fiskalna

Stowarzyszenie Polska Sieć Ekonomii i osiem organizacji założycielskich powołały Społeczną Radę Fiskalną.

Posiedzenie inauguracyjne odbyło się w murach Akademii Leona Koźmińskiego. W skład komitetu założycielskiego weszły następujące organizacje: Forum Związków Zawodowych, Krajowa Rada Spółdzielcza, Ogólnopolski Związek Zawodowy Inicjatywa Pracownicza, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, Stowarzyszenie Energia Miast, Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy, Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć.

Społeczna Rada Fiskalna jest propozycją Polskiej Sieci Ekonomii na wzmacnianie dialogu społecznego i zwiększenie wpływu reprezentatywnych organizacji na kształtowanie mądrej polityki fiskalnej w Polsce. Podobne rady fiskalne (fiscal council) funkcjonują w kilkunastu krajach świata, w większości w Europie. Zadaniem Społecznej Rady Fiskalnej jest ocena wydatków rządowych, założeń i planu budżetu, wieloletnich planów finansowych oraz polityki podatkowej. W wielu krajach rady fiskalne są niezbędne dla przegłosowania budżetu i dysponują kluczowym zdaniem wobec braku konstytucyjnych limitów zadłużenia – czytamy w uchwale Zarządu PLSE powołującej Radę.

Członkostwo i prace Rady pozostają otwarte dla innych organizacji. Do rady zapraszamy związki zawodowe, organizacje spółdzielców, związki pracodawców, organizacje branżowe – każda realna reprezentacja istotnych grup społecznych jest mile widziana. Zależy nam na szerokim dialogu społecznym – dodaje Jan J. Zygmuntowski, współprzewodniczący Polskiej Sieci Ekonomii.

Posiedzenia Rady będą odbywać się rotacyjnie w siedzibach poszczególnych organizacji. Kolejne posiedzenie Rady zaplanowane jest na drugą połowę września, gdy zaprezentowany zostanie pierwszy projekt ustawy budżetowej na 2023 rok.

Najdroższy lek będzie refundowany

Najdroższy lek będzie refundowany

Na wrześniowej liście leków refundowanych znajdzie się najdroższy lek na SMA – Zolgensma.

Jak informuje serwis interia.pl, w refundacji na liście wrześniowej znajdzie się najdroższy, jeżeli chodzi o jednorazowe przyjęcie, lek przeciwko SMA. Mówię tutaj o leku Zolgensma, który będzie przeznaczony dla dzieci w wieku do 6 miesięcy. On będzie podawany oczywiście w wyniku stosowania programu przesiewowego – powiedział minister Niedzielski.

Lek będzie refundowany z środków Funduszu Medycznego, który jest nowym narzędziem w polskim systemie ochrony zdrowia. Został powołany dopiero w 2020 roku.

SMA (ang. spinal muscular atrophy), czyli rdzeniowy zanik mięśni, to ciężka choroba rzadka, w której z powodu wady genetycznej stopniowo obumierają neurony w rdzeniu kręgowym, odpowiadające za skurcze i rozkurcze mięśni. Brak impulsów nerwowych sprawia, że mięśnie szkieletowe nie są pobudzane, słabną i stopniowo zanikają, co może prowadzić do częściowego albo całkowitego paraliżu. Chorobę tę najczęściej wykrywa się w niemowlęctwie.