Będzie tarcza gazowa?

Będzie tarcza gazowa?

Rząd chce stworzyć mechanizmy chroniące klientów przed wysokimi cenami nie tylko prądu, lecz także gazu.

Jak pisze portal wnp.pl, rząd ogłosił już strategię osłony przed podwyżkami cen energii, ale jednocześnie pracuje nad podobnymi rozwiązaniami w sprawie gazu. Jak wynika z naszych informacji, brane są tu pod uwagę dwa scenariusze. Jeden to ograniczony wzrost taryf. Drugi zakłada zamrożenie taryfy do pewnego poziomu zużycia.

Jednak koszty tych rozwiązań, oszacowane w przypadku energii elektrycznej na 30 mld zł, w przypadku gazu są znacznie większe.

Jak podaje DGP, rząd szykuje też mechanizmy, które mają doprowadzić do obniżki cen energii – zarówno na rynku, jak i dla odbiorców indywidualnych. W tym tygodniu w wykazie prac rządu może się pojawić projekt ustawy, który będzie miał na celu wdrożenie zeszłotygodniowych zapowiedzi premiera Morawieckiego o stałej cenie za energię elektryczną do limitu 2000 kWh rocznie (z wyjątkami, gdzie wyniesie on 2600 kWh, np. w przypadku gospodarstw domowych z osobami niepełnosprawnymi).

Dział
Aktualności
Wcześniej informowaliśmy o…

Minimalna musi być odpowiednio wysoka

Minimalna musi być odpowiednio wysoka

Parlament Europejski przyjmuje nowe przepisy dotyczące odpowiednich płac minimalnych dla wszystkich pracowników w UE.

Płace minimalne we wszystkich krajach UE powinny zapewniać godne warunki życia i pracy, a państwa członkowskie powinny promować zbiorowe negocjacje płacowe.

Przy 505 głosach za, 92 przeciw i 44 wstrzymujących się, Parlament Unii przyjął nowe przepisy dotyczące odpowiednich płac minimalnych w UE.

Prawo UE, uzgodnione z Radą w czerwcu, ma na celu poprawę warunków pracy i życia wszystkich pracowników w UE, a także promowanie postępu gospodarczego i społecznego. W tym celu ustanawia minimalne wymagania dotyczące adekwatności minimum ustawowego płac zgodnie z prawem krajowym i/lub układami zbiorowymi oraz zwiększa skuteczny dostęp pracowników do ochrony płacy minimalnej.

Nowa dyrektywa będzie miała zastosowanie do wszystkich pracowników UE, którzy mają umowę o pracę lub stosunek pracy. Kraje UE, w których płaca minimalna jest już chroniona wyłącznie układami zbiorowymi, nie będą zobowiązane do wprowadzenia tych zasad.

Ocena adekwatności płac minimalnych

Ustalenie płacy minimalnej pozostaje w gestii krajowej, ale państwa członkowskie będą musiały zagwarantować, że ich krajowe płace minimalne pozwolą pracownikom na godne życie, biorąc pod uwagę koszty utrzymania i szerszy poziom płac. W celu oceny adekwatności swoich obecnych ustawowych płac minimalnych państwa członkowskie mogą ustanowić koszyk towarów i usług w cenach rzeczywistych lub ustalić go na 60% mediany wynagrodzenia brutto i 50% średniego wynagrodzenia brutto.

Promowanie układów zbiorowych

Negocjacje zbiorowe na poziomie sektorowym i międzybranżowym są istotnym czynnikiem osiągnięcia odpowiednich płac minimalnych i dlatego muszą być promowane i wzmacniane, zgodnie z nowymi zasadami zatwierdzonymi dziś przez posłów do PE. W krajach, w których mniej niż 80% pracowników jest objętych układami zbiorowymi, państwa członkowskie – przy zaangażowaniu partnerów społecznych – będą musiały opracować plan działania w celu zwiększenia zakresu.

Monitoring i prawo do zadośćuczynienia

Uzgodniony tekst nakłada na kraje UE obowiązek ustanowienia systemu egzekwowania, obejmującego rzetelne monitorowanie, kontrole i inspekcje w terenie, w celu zapewnienia zgodności i przeciwdziałania nadużyciom w zakresie podwykonawstwa, fikcyjnym samozatrudnieniu, nierejestrowanym nadgodzinom lub zwiększonej intensywności pracy.

Woda dla wszystkich

Woda dla wszystkich

Polska do 12 stycznia 2023 roku musi dokonać implementacji unijnej dyrektywy o jakości wody do spożycia. Ma zostać wprowadzona pełna kontrola jakości wody, od punktu poboru do kranu. Dostęp do wody trzeba zapewnić środowiskom wykluczonym.

Jak pisze Portal Samorządowy, zakres wprowadzanych zmian jest bardzo szeroki. To m.in. kontrola jakości wody także w wewnętrznych instalacjach w budynkach, monitoring nowych substancji w wodzie czy zapewnienie dostępu do bezpiecznej wody wszystkim mieszkańcom (czyli np. osobom w kryzysie bezdomności czy grupom wędrownym).
W toku konsultacji pojawiają się zdecydowane głosy sprzeciwu ze strony gmin.

Zakres wprowadzanych zmian obejmuje:

  • konieczność wdrożenia pomiaru wycieków wody;
  • ograniczanie strat wody;
  • ocenę i zarządzanie ryzykiem w całym łańcuchu dostaw (także w wewnętrznych instalacjach wodociągowych w budynkach);
  • zapewnienie bezpieczeństwa materiałów i chemikaliów kontaktujących się z wodą;
  • monitoring nowych substancji w wodzie (np. farmaceutyki i bisfenol A stosowany do produkcji tworzyw sztucznych, ale i niebezpieczne związki fluorowane PFAS.);
  • obowiązek szerokiego informowania społeczeństwa o jakości wody.

Jak mówił podczas ubiegłotygodniowego Kongresu Wodociągowców Polskich w Warszawie dr inż. Tadeusz Repecki, przewodniczący rady Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie, całkowite wdrożenie dyrektywy w Polsce może kosztować nawet 44 mld złotych. Część pieniędzy na inwestycje wodociągowe jest zapisana w programach unijnych w najbliższej perspektywie. Z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (inaczej FEnIKS) na lata 2021-2027, czyli następcy Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, będzie można finansować m.in. likwidację wycieków, odnowienie infrastruktury. Jednak potrzeby są wielokrotnie większe niż te zapowiadane kwoty. Samorządy boją się kosztów.

Projekt zakłada np. wprowadzenie zmian w ustawie o pomocy społecznej (art. 4) polegających na poszerzeniu zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym o identyfikację osób wrażliwych i zmarginalizowanych grup osób bez dostępu lub o ograniczonym dostępie do wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i ustalanie przyczyny braku lub ograniczenia tego dostępu.

Debata „Będziem Polakami – między Wyszyńskim a Gombrowiczem”

Debata „Będziem Polakami – między Wyszyńskim a Gombrowiczem”

20 września zapraszamy na debatę z cyklu rozmów, które objęliśmy patronatem medialnym.

Różne wizje Polski – gdzie szukać płaszczyzn porozumienia, jak prowadzić dialog, aby zrozumieć, że patriotyzm jest wartością inkluzywną, a nie wykluczającą? 20 września w Warszawie o godz. 18:00 Centrum Myśli Jana Pawła II wraz z Domem Spotkań z Historią zaprasza na debatę „BĘDZIEM POLAKAMI – MIĘDZY WYSZYŃSKIM A GOMBROWICZEM”. To kolejne spotkanie w ramach projektu DWA KOLORY, podczas którego organizatorzy zachęcają do refleksji nad współczesnymi obliczami patriotyzmu. Ruszyła rejestracja na wydarzenie. Wstęp wolny – po wcześniejszym zgłoszeniu.

Wraz z początkiem roku szkolnego Centrum Myśli Jana Pawła II ponownie zaprasza do dyskusji, nad patriotyzmem jako punkt wyjścia stawiając tym razem dwie wielkie postacie z ich specyficznym postrzeganiem ojczyzny: Prymasa Tysiąclecia i Witolda Gombrowicza. Czy te dwie skrajne postawy wobec ukochanego kraju w głębokim kryzysie można w ogóle ze sobą zestawiać? Zaproszenie do udziału w debacie przyjęli: dr hab. Rafał Matyja (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), dr hab. Dariusz Gawin (Muzeum Powstania Warszawskiego), dr Dominika Kozłowska (Miesięcznik ZNAK), dr Helena Anna Jędrzejczak (Kultura Liberalna)

Dyskusję poprowadzi Jan Wróbel – nauczyciel, dziennikarz, publicysta.

„To już nasza czwarta debata w ramach projektu DWA KOLORY – MIEDZY BUNTEM A POSŁUSZEŃSTWEM, w którym przyglądamy się różnym postawom patriotycznym na przestrzeni wieków i współcześnie” – mówi Łukasz Ofiara, koordynator projektu w Centrum Myśli Jana Pawła II. – „Właśnie te współczesne postawy interesują nas najbardziej, dlatego z pomocą nauczycieli naszą dyskusję przenosimy także do szkół, żeby rozmawiać o z młodzieżą o tym, jak dziś rozumie miłość ojczyzny. W przygotowaniu są scenariusze lekcji, które pomogą w niesztampowy sposób przeżywać m.in. rocznice świąt narodowych. Powstaje także wystawa, na której pokażemy bohaterów codzienności – współczesnych patriotów, którzy pamiętają o swoim kraju podczas wykonywania codziennej pracy. Wystawa będzie dostępna w formule ready to print, a więc każdy będzie mógł ją pobrać, wydrukować i w prosty sposób przygotować ekspozycję, np. w swojej szkole” – zapowiada.

Zaproszenie na debatę skierowane jest do nauczycieli, ludzi nauki, aktywistów społecznych, studentów, starszej młodzieży i wszystkich zainteresowanych współczesnym rozumieniem patriotyzmu w jego różnych odmianach.

Integralnym elementem projektu są badaniach fokusowe dla nauczycieli, które pozwolą zbadać postawy patriotyczne wśród uczniów oraz stworzyć angażujące materiały dydaktyczne.

Rejestracja na wydarzenie odbywa się za pomocą formularza na stronie: www.centrumjp2.pl.

Adres debaty: Warszawa, Dom Spotkań z Historią, ul. Karowa 20.

Muzeum Powstania Warszawskiego jest współorganizatorem wydarzenia.

Partner debaty: Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego