Nadchodzi program Prąd Plus

Nadchodzi program Prąd Plus

Od 1 grudnia br. maksymalna cena prądu dla podmiotów wrażliwych oraz mikro-, małych i średnich firm będzie ustalona na poziomie 785 zł/MWh, a dla odbiorców w gospodarstwach domowych na poziomie 699 zł/MWh.

Jak informuje Salon24, projektowane rozwiązania w zakresie ochrony ww. grupy odbiorców zakładają, że niezależnie od wzrostu cen energii elektrycznej na rynku hurtowym w 2023 r. w rozliczeniach z odbiorcami przewidziana jest stała cena za obrót energią elektryczną tzw. cena maksymalna na określonym poziomie. Rozwiązania te zawarto w projekcie ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku.

Odbiorcy wrażliwi to podmioty użyteczności publicznej, do której należą placówki służby zdrowia, szkoły i uczelnie wyższe, placówki zajmujące się szeroko rozumianą opieką nad różnymi grupami społecznymi, czyli jednostki pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, integracji społecznej, żłobki i kluby dziecięce, noclegownie, placówki opieki nad osobami niepełnosprawnymi.

Ponadto, w zakresie ingerencji na rynku hurtowym energii elektrycznej, w projektowanej ustawie proponuje się wprowadzenie mechanizmu polegającego na ograniczeniu przychodów niektórych wytwórców energii elektrycznej i przedsiębiorstw obrotu.

Dział
Aktualności
Wcześniej informowaliśmy o…

Rząd dofinansuje pracę emerytów?

Rząd dofinansuje pracę emerytów?

W rządzie toczą się prace nad projektem ustawy mającej na celu dofinansowanie do zatrudnienia tych osób bezrobotnych, które osiągnęły wiek emerytalny.

Jak informuje „Fakt”, rząd chce zachęcać do pracy osoby, które są w wieku emerytalnym i szykuje wcale niemałe wsparcie finansowe. Jednak nie dla seniorów, ale dla firm, które starszych pracowników zatrudnią. Warunek? Przyszły emeryt musi być bezrobotny i nie pobierać jeszcze świadczenia z ZUS. Projekt zakłada dofinansowanie do zatrudnienia osób bezrobotnych, które osiągnęły wiek emerytalny, a jeszcze nie przeszły na świadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Firma, która zdecyduje się taką osobę zatrudnić będzie mogła liczyć na dofinansowanie w wysokości do 50 proc. najniższej pensji.

Takie dofinansowanie przysługiwałoby przez 24 miesiące. I uwaga! Projekt przygotowywanej ustawy zakłada, że po upływie okresu wypłaty dofinansowania firma musiałaby zatrudnić seniora jeszcze przez kolejnych 12 miesięcy.

 

Rozpoczynamy przygotowanie schronów

Rozpoczynamy przygotowanie schronów

We wszystkich komendach powiatowych straży pożarnej rozpoczęto inwentaryzację stanu schronów i miejsc schronienia, poinformował w poniedziałek wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Wąsik. W całym kraju jest 62 tysiące takich obiektów.

Jak informuje Portal Samorządowy, jest to działanie związane z podstawami ochrony ludności i obrony cywilnej. Strażacy sprawdzają, w jakim stanie są schrony, czy są wyposażone, czy są zdatne do użytku. Jeśli nie, to będziemy podejmować działania, żeby je przystosować – mówił Wąsik.

Zaznaczył, że inwentaryzacja schronów to działanie, które zostało wcześniej zaplanowane. Są to działania w pewien sposób rutynowe. Tu jest taka koincydencja zdarzeń z ostrzałem cywilnego Kijowa, ale tak naprawdę ta akcja była już jakiś czas temu zaplanowana – stwierdził Wąsik.

Dodał, że akcja sprawdzania schronów potrwa dwa miesiące. Będziemy przez dwa miesiące to solidnie wizytować, także inne obiekty, które można przystosować do tego czasu i będą stosowne komunikaty po zakończeniu tej inwentaryzacji – zapewnił Wąsik. Wiceszef MSWiA dodał, że jeśli chodzi o system ochrony cywilnej to będzie on budowany „w sposób bardziej dynamiczny” i bardzo duży nacisk zostanie położony na pierwszą pomoc.

Przygotowujemy się na najczarniejsze scenariusze. Do tego jesteśmy zobowiązani. Jesteśmy do nich przygotowani, choć istnieje małe prawdopodobieństwo, że one nastąpią – podkreślił wiceminister.

PKP chce podwoić liczbę pasażerów

PKP chce podwoić liczbę pasażerów

W 2030 roku PKP Intercity będzie uruchamiać około dwa razy więcej pociągów niż obecnie i przewiezie ponad 88 mln pasażerów. Takie są plany.

Jak pisze portal wnp.pl, jeszcze w tym roku PKP Intercity udostępni nową aplikację mobilną. W planach jest wprowadzenie nowego, bardziej elastycznego i intuicyjnego systemu sprzedaży biletów.

Przez pierwsze dziewięć miesięcy bieżącego roku pociągami PKP Intercity podróżowało 43,5 mln pasażerów – przypomniał w przesłanym PAP komentarzu dotyczącym perspektyw dla kolei w Polsce członek zarządu PKP Intercity, Tomasz Gontarz. To o 18 proc. lepszy wynik niż w analogicznym okresie rekordowego do tej pory 2019 roku, kiedy to po sierpniu mogliśmy pochwalić się 36,8 mln podróżnych – wskazał. W ocenie Gontarza, Polacy są gotowi rzadziej korzystać z samochodów i przesiąść się do transportu zbiorowego.

Kluczową rolę odgrywają między innymi rekordowe inwestycje w ramach największego w historii spółki programu PKP Intercity – Kolej Dużych Inwestycji. Celem programu jest modernizacja i zakup nowego taboru, unowocześnianie zapleczy technicznych oraz „dalsze zwiększanie komfortu podróży”. Coraz lepsza oferta transportowa podtrzyma trend powrotu do pociągów i spowoduje, że w najbliższych latach kolej stanie się najpopularniejszym środkiem transportu – prognozuje Gontarz.

W najbliższych latach PKP Intercity będzie pracować nad opracowaniem powtarzalnego rozkładu jazdy, który zapewni stabilną i przewidywalną ofertę. Chcemy stworzyć spójną sieć transportową dla całego kraju, dostosowaną do potrzeb podróżnych oraz rytmu dobowej aktywności społeczeństwa – doprecyzował Gontarz.

Gontarz poruszył kwestię przekonania kierowców do ograniczenia korzystania z aut. Jego zdaniem „aby zmienić nastawienie kierowców do transportu zbiorowego, musi on być dostępny, szybki i konkurencyjnie cenowy do podróży samochodem”.