Ustawa węglowa gotowa

Ustawa węglowa gotowa

Teraz zajmie się nią Sejm. Tona węgla kupowanego przez gminy ma kosztować nie więcej niż 1,5 tys., zaś maksymalna cena, jaką poniesie za nią gospodarstwo domowe, gdy kupi surowiec od samorządu, to 2 tys. zł.

Jak informuje portal biznes.interia.pl, rząd planuje wprowadzenie maksymalnych cen węgla. w piątek dwa projekty ustaw. Pierwszy z nich dotyczy dystrybucji węgla przez samorządy, drugi zaś zakłada zamrożenie cen prądu dla mikro, małych i średnich firm oraz samorządów i podmiotów wrażliwych. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, który określa cenę sprzedaży węgla dla samorządów na maksymalnym poziomie 1500 zł. Oznacza to, że węgiel dla odbiorcy końcowego będzie znacznie tańszy – przekazał w mediach społecznościowych Jacek Sasin, wicepremier i minister aktywów państwowych.

Tzw. ustawa węglowa zakłada, że gminy będą mogły nabywać węgiel po maksymalnej cenie równej 1,5 tys. zł. Z kolei chętni na zakup surowca od samorządów będą mogli liczyć na to, że ich wydatek nie przekroczy kwoty 2 tys. zł za tonę. Zakup węgla ma być jednak reglamentowany. Żeby jednak zapewnić wszystkim bez wyjątku węgiel, to chcemy, żeby na początku ta dystrybucja odbywała się w wielkości nie wyższej niż dwie tony (…) węgla na gospodarstwo domowe, które jeszcze tego węgla nie kupiło – wyjaśnił premier, dodając, że kolejną partię surowca będzie można dokupić w grudniu lub styczniu.

Państwo ma dopłacić ok. 3 mld zł do węgla przeznaczonego do dystrybucji przez samorządy.

Drugi z przyjętych projektów zakłada zamrożenie cen energii elektrycznej.Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, a także jednostki samorządowe oraz podmioty wrażliwe mają mieć w przyszłym roku zagwarantowaną cenę prądu na maksymalnym poziomie 785 zł za MWh. Zdaniem premiera z tego rozwiązania skorzysta 99 proc. wszystkich firm, także tych, które uzgodniły już wcześniej wyższe stawki prądu z jego dostawcami.

 

Dział
Aktualności
Wcześniej informowaliśmy o…

Strażacy protestują

Strażacy protestują

W poniedziałek o godzinie siódmej w Państwowej Straży Pożarnej rozpoczęła się akcja protestacyjna zorganizowana przez Związek Zawodowy Strażaków FLORIAN.

Akcja rozpoczęła się o godzinie siódmej od oflagowania jednostek Państwowej Straży Pożarnej, w których działa FLORIAN. Zaplanowano również przeprowadzenie kampanii informacyjnej.

Związkowcy domagają się między innymi waloryzacji uposażeń i wynagrodzeń na poziomie 20% od dnia 1 stycznia 2023 roku, zaliczenie dodatkowego 1% powyżej 15 lat stażu służby do podstawy naliczania świadczenia emerytalnego, wprowadzenie wysokości dodatku funkcyjnego w wysokości minimum 25% oraz zabezpieczenie dodatkowych środków finansowych na ten cel i kompleksowe rozwiązanie pomocy mieszkaniowej w służbach.

Dalszą koordynację akcji będą prowadzić komitety protestacyjne na poszczególnych szczeblach – informuje Związek.

Nadchodzi program Prąd Plus

Nadchodzi program Prąd Plus

Od 1 grudnia br. maksymalna cena prądu dla podmiotów wrażliwych oraz mikro-, małych i średnich firm będzie ustalona na poziomie 785 zł/MWh, a dla odbiorców w gospodarstwach domowych na poziomie 699 zł/MWh.

Jak informuje Salon24, projektowane rozwiązania w zakresie ochrony ww. grupy odbiorców zakładają, że niezależnie od wzrostu cen energii elektrycznej na rynku hurtowym w 2023 r. w rozliczeniach z odbiorcami przewidziana jest stała cena za obrót energią elektryczną tzw. cena maksymalna na określonym poziomie. Rozwiązania te zawarto w projekcie ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku.

Odbiorcy wrażliwi to podmioty użyteczności publicznej, do której należą placówki służby zdrowia, szkoły i uczelnie wyższe, placówki zajmujące się szeroko rozumianą opieką nad różnymi grupami społecznymi, czyli jednostki pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, integracji społecznej, żłobki i kluby dziecięce, noclegownie, placówki opieki nad osobami niepełnosprawnymi.

Ponadto, w zakresie ingerencji na rynku hurtowym energii elektrycznej, w projektowanej ustawie proponuje się wprowadzenie mechanizmu polegającego na ograniczeniu przychodów niektórych wytwórców energii elektrycznej i przedsiębiorstw obrotu.

Rząd dofinansuje pracę emerytów?

Rząd dofinansuje pracę emerytów?

W rządzie toczą się prace nad projektem ustawy mającej na celu dofinansowanie do zatrudnienia tych osób bezrobotnych, które osiągnęły wiek emerytalny.

Jak informuje „Fakt”, rząd chce zachęcać do pracy osoby, które są w wieku emerytalnym i szykuje wcale niemałe wsparcie finansowe. Jednak nie dla seniorów, ale dla firm, które starszych pracowników zatrudnią. Warunek? Przyszły emeryt musi być bezrobotny i nie pobierać jeszcze świadczenia z ZUS. Projekt zakłada dofinansowanie do zatrudnienia osób bezrobotnych, które osiągnęły wiek emerytalny, a jeszcze nie przeszły na świadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Firma, która zdecyduje się taką osobę zatrudnić będzie mogła liczyć na dofinansowanie w wysokości do 50 proc. najniższej pensji.

Takie dofinansowanie przysługiwałoby przez 24 miesiące. I uwaga! Projekt przygotowywanej ustawy zakłada, że po upływie okresu wypłaty dofinansowania firma musiałaby zatrudnić seniora jeszcze przez kolejnych 12 miesięcy.