Koniec z przemocą ekonomiczną

Koniec z przemocą ekonomiczną

Rada Ministrów przyjęła we wtorek przedłożony przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Jedną z najważniejszych zmian jest rozszerzenie definicji przemocy domowej o przemoc ekonomiczną.

Jak informuje pulshr.pl, Przemoc ekonomiczna w zdecydowanej większości dotyka kobiet. Jest domeną mężów (34 proc.) lub partnerów (10 proc.), a rzadziej ojców (16 proc.) i matek (14 proc.). Z raportu resortu pracy wynika, że występowanie przemocy w rodzinie nie zależy od statusu społeczno-ekonomicznego osób, które jej doznają. Pojawia się zarówno w rodzinach w trudnej sytuacji materialnej, jak i dobrze sytuowanych.
Przemoc ekonomiczna to np. zabranianie pracy lub wydzielanie pieniędzy.

Oto pozostałe najważniejsze rozwiązania wprowadzone nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie:

 • Nowym rodzajem przemocy będzie opis zachowań, które mogą wzbudzić poczucie zagrożenia, poniżenia lub udręczenia – podejmowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej na odległość (tzw. cyberprzemoc).
 • Przepisy ustawy obejmą nowe kategorie osób: byłych partnerów, którzy nie zamieszkują razem oraz dzieci, będące świadkami przemocy domowej.
 • Ustanowiony zostanie standard podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla osób doznających przemocy domowej.
 • Doprecyzowane zostaną przepisy dotyczące kwalifikacji osób kierujących specjalistycznymi ośrodkami wsparcia dla osób doznających przemocy domowej.
 • Wprowadzone zostaną zmiany dotyczące pracy zespołów interdyscyplinarnych i dotychczasowych grup roboczych, które funkcjonują w gminach.
 • Zespoły interdyscyplinarne będą realizować zadania o charakterze strategicznym, poprzez które kształtowana będzie lokalna polityka przeciwdziałania przemocy domowej. Natomiast rozpatrywanie spraw indywidualnych będzie należało do zadań grup diagnostyczno-pomocowych, które zastępują dotychczas funkcjonujące grupy robocze.
 • Istotną zmianą będzie wprowadzenie obowiązkowego udziału członków zespołu interdyscyplinarnego – w ciągu 12 miesięcy od ich powołania w skład zespołu – w szkoleniu dotyczącym przeciwdziałania przemocy domowej.
 • Wprowadzony zostanie obowiązkowy udział w posiedzeniach zespołu interdyscyplinarnego.
 • Nowe przepisy przewidują, że osobą do kontaktu i pracy z osobą doznającą przemocy będzie pracownik socjalny. Natomiast z osobą stosującą przemoc domową kontaktować się i pracować będzie funkcjonariusz policji.
 • Przewidziana zostanie możliwość poszerzenia składu grupy diagnostyczno-pomocowej o kolejnych członków, w tym m.in. o asystenta rodziny, kuratora sądowego czy też osoby wykonujące zawód medyczny.
 • W przypadku, gdy osoba stosująca przemoc domową będzie się uchylać od podejmowania działań mających na celu zmianę postępowania – w szczególności przez brak współpracy z grupą diagnostyczno-pomocową – zespół interdyscyplinarny złoży zawiadomienie o popełnieniu przez taką osobę nowego wykroczenia, zagrożonego grzywną albo karą 1 miesiąca ograniczenia wolności.
Dział
Aktualności
Wcześniej informowaliśmy o…

Jesteśmy wypaleni?

Jesteśmy wypaleni?

W Polsce w 2020 r. pracownicy wykorzystali 27,7 milionów dni na L4 z powodu zdrowia psychicznego.

Jak informuje portal pulshr.pl, niewiele mniej wykorzystano ich w kolejnym roku. Powód zwolnień to spadek motywacji, wypalenie zawodowe, stres.

WHO szacuje, że od wybuchu pandemii stany chorobowe związane ze zdrowiem psychicznym, takie jak depresja czy poczucie lęku, wzrosły o ponad 25 proc. Tym samym już prawie miliard osób na świecie ma zaburzenia psychiczne.

To nie pozostaje bez wpływu na sytuację na rynku pracy. Z danach ZUS wynika, że w 2020 r. pracownicy spędzili 27,7 mln dni na L4 z powodu zdrowia psychicznego. Rok później z tego powodu na zwolnieniu przebywali 25 mln dni. Firmy właściwie nie oferują swoim pracownikom pomocy psychologicznej.

W 2020 roku, w porównaniu z 2019 r., liczba zaświadczeń wystawionych tylko z powodu depresji wzrosła o 21,3 proc. Pracownicy najczęściej jako przyczynę problemów psychicznych wymieniają niepokój o przyszłość, spadek motywacji, trudność z koncentracją, wzmożony stres, wypalenie zawodowe – czyli kwestie bezpośrednio związane z miejscem pracy.

Powstał związek zawodowy w Pyszne.pl

Powstał związek zawodowy w Pyszne.pl

Konfederacja Pracy to pierwsza w Polsce organizacja związkowa w tym sektorze.

Jak informuje w swoich mediach społecznościowych związek zawodowy Konfederacja Pracy, od dawna mówi się, że jednym z istotniejszych wyzwań dla związków zawodowych jest uregulowanie sektora platform cyfrowych.

Dużo energii i zaangażowania wkładaliśmy w opinie Konfederacji Pracy kierowane do Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, a za pośrednictwem naszej Centrali na poziom UE — bo w tych wytycznych upatrujemy na tę chwilę możliwie najszybszych, najpełniejszych i faktycznych ram regulacyjnych. W kontekst działań w tym sektorze wpisała się również Konfederacja Pracy Młodych, blokując wydarzenia podczas Szczytu Cyfrowego IGF, a przez ostatni okres prowadząc (z powodzeniem) działania zmierzające w kierunku dotarcia do jak największej grupy pracowników platformowych. Dzisiaj już OFICJALNIE możemy poinformować, że się udało! To też niewątpliwe przecieranie szlaków w Europie i poza granicami naszego kontynentu – piszą związkowcy.

14 października 2022 roku została zarejestrowana Organizacja Międzyzakładowa nr 07–214 OPZZ Konfederacja Pracy w Trenkwalder&Partner Sp. z.o.o. z siedzibą w Skierniewicach oraz TAKEAWAY. COM EXPRESS POLAND SP. z o. o. we Wrocławiu. To te dwa podmioty świadczą de facto swoje usługi w ramach platformy i marki PYSZNE.PL w Polsce.

Pijani kierowcy będą tracić samochody

Pijani kierowcy będą tracić samochody

Sejm ostatecznie przegłosował reformę Kodeksu karnego. Wprowadza ona m.in. konfiskowanie samochodów pijanym kierowcom w Polsce. Nowe prawo wejdzie w życie za rok.

Jak informuje serwis brd24.pl, za zmianami głosowali wszyscy obecni posłowie PiS (225), troje posłów koła Polskie Sprawy. Wszystkie kluby opozycji głosowały przeciw, oprócz 10 posłów Konfederacji, którzy wstrzymali się od głosu.

To oznacza, że w życie wejdzie konfiskata pojazdów pijanym kierowcom – o ile oczywiście ustawę podpisze prezydent. W ustawie przewidziano, że zacznie obowiązywać po roku. Zatem pijani kierowcy w Polsce zaczną tracić samochody od listopada 2023 r.

Projekt zakłada, że kierowca, który prowadzi w stanie nietrzeźwości będzie otrzymywał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów na minimum 3 lata. Stan nietrzeźwości to zawartość alkoholu w organizmie od 0,5 promila.

Samochód będzie przepadał na rzecz Skarbu Państwa temu, kto zostanie przyłapany na prowadzeniu pojazdu mając co najmniej 1,5 promila alkoholu w organizmie.

Przepadek będzie też orzekany, gdy kierowca ma co najmniej 0,5 promila alkoholu w organizmie i spowoduje wypadek drogowy.

W przypadku, gdy pijany kierowca nie jest właścicielem pojazdu (jest np. współwłaścicielem z żoną, albo prowadzi samochód innego właściciela), orzekany będzie przepadek równowartości samochodu. Wyceny będą proste – korzystać będzie się przy tym z systemów ustalania średniej wartości rynkowej auta, z których korzystają obecnie np. urzędy skarbowe. Dopiero, gdy wycena takimi systemami będzie niemożliwa, będzie jej dokonywał biegły sądowy.

Gdy auto zostanie zniszczone w wypadku spowodowanym przez pijanego kierowcę, nie będzie konfiskowany wrak. Taki kierowca również będzie musiał zapłacić równowartość rynkowej ceny auta, które zniszczył w wypadku.

Konfiskata nie obejmie też pojazdów niemechanicznych – i np. pijanym rowerzystom pojazdy nie będą odbierane. Nie będą także odbierane pojazdy kierowców zawodowych, jeśli należą do ich pracodawcy, a nie do nich, ale będzie naliczana kara w wysokości minimum 5000 zł rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.