Czas przełomu

Czas przełomu

Lord-socjalista, watykański „minister środowiska”, przedstawiciel ukraińskiej Rady Najwyższej, posłanka lewicy i brytyjscy konserwatyści spotkają się w Krakowie, by rozmawiać o wojnie, gospodarce i kryzysie energetycznym.

Już po raz piąty czołowi polscy i zagraniczni liderzy opinii – ekonomiści, doradcy polityczni i działacze społeczni, filozofowie i teolodzy – spotkają się w podczas międzynarodowej konferencji Creatio continua V: Czas przełomu, organizowanej przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II oraz Światowy Ruch Katolików na rzecz Środowiska 2-3 grudnia 2022 w Bibliotece Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II (ul. Karola Bobrzyńskiego 10) w Krakowie. „Nowy Obywatel” jest patronem medialnym wydarzenia.

„Rok 2022 to rok klęski ekonomii i polityki, które próbowały pozbyć się etyki i oprzeć wyłącznie na interesach. Zwolennicy geopolitycznego »realizmu« jeszcze na kilka dni przed wybuchem wojny, przekonywali, że putinowska Rosja nigdy nie napadnie na Ukrainę, bo zaryzykowałaby zbyt wiele swoich interesów. Zwolennicy liberalnego »idealizmu« wierzyli w »cywilizującą moc handlu«; to połączenia gospodarcze miały związać Rosję z Zachodem. Tymczasem to Europa zawiązała na swojej szyi gazową pętlę uzależniając się od rosyjskich węglowodorów i dając w ręce Putina potężny instrument geopolitycznego szantażu. Zamiast zeuropeizować i zdemokratyzować Rosję, robienie interesów z reżimem Putina – zoligarchizowało Europę. Katolicka Nauka Społeczna zawsze krytycznie odnosiła się do doktryn i praktyk, które redukowały złożoność ludzkich motywacji i złożoność relacji między człowiekiem a światem stworzonym do »materialistycznych« interesów. Jak może wyglądać inna – biorąca etykę poważnie i stojąca twardo na ziemi – polityka i ekonomia?” – pytają organizatorzy wydarzenia.

Gośćmi spotkania będą między innymi:

o. Joshtroom Kureethadam, watykański „Minister Środowiska”

Baron Maurice Glasman, członek brytyjskiej Izby Lordów z ramienia Partii Pracy

Chantal Delsol, jedna z najważniejszych współczesnych konserwatywnych myślicielek

Jan Maria Rokita, polityk i publicysta

Oleg Dunda, poseł od ukraińskiej Rady Najwyższej

Bartłomiej Radziejewski, dyrektor Think Zine’u Nowa Konfederacja

Daria Gosek-Popiołek, posłanka do Sejmu RP z ramienia Partii Razem

Philip Blond, dyrektor jednego z najważniejszych brytyjskich konserwatywnych think tanków ResPublica

Siostra Helen Alford OP, Dziekan Nauk Społecznych na Uniwersytecie Angelicum w Rzymie

John Milbank, jeden z najważniejszych współczesnych teologów

Neil McInroy, doradca rządu Szkocji ds. budowania dobrobytu społeczności lokalnej

Więcej informacji: https://www.facebook.com/events/569869248195000

Dział
Aktualności
Wcześniej informowaliśmy o…

Boimy się utraty pracy

Boimy się utraty pracy

Do 43 proc. wzrósł w ciągu ostatniego miesiąca odsetek Polaków, którzy pesymistycznie patrzą w przyszłość. Wzrosły też obawy o utratę pracy.

Według informacji serwisu pulshr.pl, W ramach „Radaru konsumenckiego” respondentom zadawane są raz w miesiącu te same pytania, dotyczące m.in. nastrojów, oceny polskiej gospodarki, planów zakupowych czy stabilności zatrudnienia. Pierwszy pomiar został zrealizowany w październiku br., drugi od 10 do 17 listopada.

Jak podano, w ciągu miesiąca od ostatniego sondażu kilka obszarów, takich jak ocena polskiej gospodarki czy przewidywania dotyczące dalszego wzrostu cen, pozostało bez zmian. Największą zmianę odnotowano w ogólnym nastawieniu – ubyło osób, które optymistycznie patrzą na kolejne 12 miesięcy (z 43 do 27 proc.), a przybyło pesymistów (z 32 do 43 proc.). Wzrosły też obawy o utratę pracy. W październiku takie obawy miało 23 proc. badanych, w listopadzie odsetek ten wzrósł do 29 proc. Mniej osób obawia się natomiast o stabilność swoich zarobków w ciągu najbliższych 12 miesięcy (obecnie 64 proc., spadek o 4 pkt proc.).

Choć w ciągu miesiąca nastroje wyraźnie się pogorszyły, na razie nie przekłada się to na deklaracje związane z ograniczaniem zakupów.

Pracowaliśmy na ponad etat

Pracowaliśmy na ponad etat

Polacy pracowali w 2021 r. średnio 43,3 godziny tygodniowo, jak wynika z badania w ramach Bilansu Kapitału Ludzkiego 2022/2021.

Jak pisze portal pulshr.pl, Najwięcej w 2021 r. pracowały osoby z wykształceniem podstawowym – 46 godzin tygodniowo. Mężczyźni spędzali w pracy o 6 godzin więcej niż kobiety. Wyższe wykształcenie wiązało się z krótszą pracą – ok. 42 godz.

„Raport z badania ludności w wieku 18-69 lat”, zrealizowała Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oraz Uniwersytet Jagielloński w ramach Bilansu Kapitału Ludzkiego (BKL) 2022/2021.

Zwrócono uwagę, że aktywność w szarej strefie spadła w porównaniu z 2017 r. i 2019 r. z ok. 6 proc. do ok. 4 proc. „Wśród zatrudnionych formalnie zmniejszył się (z 6 proc. do 3 proc.) odsetek przyznających, że część wynagrodzenia odbierają +pod stołem+”

Wskaźnik zatrudnienia wśród osób w wieku 18-69 lat wyniósł w zeszłym roku 67 proc. „Oznacza to spadek względem roku 2019 i tym samym powrót do poziomu z 2017 r.” – wyjaśniono. Dodano, że blisko połowa osób z tej grupy wiekowej była zatrudniona na umowę o pracę, a kontrakt na czas nieokreślony miało w tym gronie ponad 80 proc. pracowników.

Koniec z przemocą ekonomiczną

Koniec z przemocą ekonomiczną

Rada Ministrów przyjęła we wtorek przedłożony przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Jedną z najważniejszych zmian jest rozszerzenie definicji przemocy domowej o przemoc ekonomiczną.

Jak informuje pulshr.pl, Przemoc ekonomiczna w zdecydowanej większości dotyka kobiet. Jest domeną mężów (34 proc.) lub partnerów (10 proc.), a rzadziej ojców (16 proc.) i matek (14 proc.). Z raportu resortu pracy wynika, że występowanie przemocy w rodzinie nie zależy od statusu społeczno-ekonomicznego osób, które jej doznają. Pojawia się zarówno w rodzinach w trudnej sytuacji materialnej, jak i dobrze sytuowanych.
Przemoc ekonomiczna to np. zabranianie pracy lub wydzielanie pieniędzy.

Oto pozostałe najważniejsze rozwiązania wprowadzone nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie:

 • Nowym rodzajem przemocy będzie opis zachowań, które mogą wzbudzić poczucie zagrożenia, poniżenia lub udręczenia – podejmowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej na odległość (tzw. cyberprzemoc).
 • Przepisy ustawy obejmą nowe kategorie osób: byłych partnerów, którzy nie zamieszkują razem oraz dzieci, będące świadkami przemocy domowej.
 • Ustanowiony zostanie standard podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla osób doznających przemocy domowej.
 • Doprecyzowane zostaną przepisy dotyczące kwalifikacji osób kierujących specjalistycznymi ośrodkami wsparcia dla osób doznających przemocy domowej.
 • Wprowadzone zostaną zmiany dotyczące pracy zespołów interdyscyplinarnych i dotychczasowych grup roboczych, które funkcjonują w gminach.
 • Zespoły interdyscyplinarne będą realizować zadania o charakterze strategicznym, poprzez które kształtowana będzie lokalna polityka przeciwdziałania przemocy domowej. Natomiast rozpatrywanie spraw indywidualnych będzie należało do zadań grup diagnostyczno-pomocowych, które zastępują dotychczas funkcjonujące grupy robocze.
 • Istotną zmianą będzie wprowadzenie obowiązkowego udziału członków zespołu interdyscyplinarnego – w ciągu 12 miesięcy od ich powołania w skład zespołu – w szkoleniu dotyczącym przeciwdziałania przemocy domowej.
 • Wprowadzony zostanie obowiązkowy udział w posiedzeniach zespołu interdyscyplinarnego.
 • Nowe przepisy przewidują, że osobą do kontaktu i pracy z osobą doznającą przemocy będzie pracownik socjalny. Natomiast z osobą stosującą przemoc domową kontaktować się i pracować będzie funkcjonariusz policji.
 • Przewidziana zostanie możliwość poszerzenia składu grupy diagnostyczno-pomocowej o kolejnych członków, w tym m.in. o asystenta rodziny, kuratora sądowego czy też osoby wykonujące zawód medyczny.
 • W przypadku, gdy osoba stosująca przemoc domową będzie się uchylać od podejmowania działań mających na celu zmianę postępowania – w szczególności przez brak współpracy z grupą diagnostyczno-pomocową – zespół interdyscyplinarny złoży zawiadomienie o popełnieniu przez taką osobę nowego wykroczenia, zagrożonego grzywną albo karą 1 miesiąca ograniczenia wolności.