Zwierzęta będą miały pełnomocnika w rządzie

Zwierzęta będą miały pełnomocnika w rządzie

Zostanie powołany pełnomocnik premiera do spraw zwierząt.

Jak informuje Portal Samorządowy, do zadań pełnomocnika należy m.in. analiza obowiązujących regulacji prawnych związanych z ochroną zwierząt, w szczególności zwierząt bezdomnych; wypracowanie, w uzgodnieniu z właściwymi ministrami, propozycji zmian legislacyjnych związanych z ochroną zwierząt; wspieranie i promowanie przedsięwzięć mających na celu ochronę zwierząt, w szczególności przez organizowanie paneli dyskusyjnych, konferencji i seminariów mających na celu wypracowanie optymalnych rozwiązań służących poprawie funkcjonowania systemu ochrony zwierząt; współpraca z organami administracji publicznej, organami jednostek samorządu terytorialnego i innymi podmiotami działającymi w obszarze ochrony zwierząt, w tym w szczególności z krajowymi i zagranicznymi organizacjami pozarządowymi; współpraca z instytucjami międzynarodowymi; opiniowanie projektów aktów prawnych i innych dokumentów dotyczących ochrony zwierząt; promowanie pozytywnych zachowań wobec zwierząt.

Pełnomocnik będzie przedstawiał premierowi sprawozdanie ze swojej działalności do dnia 31 marca za rok poprzedni. Będzie mógł również powoływać zespoły o charakterze opiniodawczym lub do opracowania określonych zagadnień. Obsługę merytoryczną, organizacyjno-techniczną oraz kancelaryjno-biurową Pełnomocnika ma zapewniać Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

Obecnie takie pełnomocnik działa przy ministrze rolnictwa, ale zostanie utworzone nowe stanowisko.

Dział
Aktualności
Wcześniej informowaliśmy o…

Coś dla rolników

Coś dla rolników

Rząd przyjął projekt ustawy zrównującej emeryturę minimalną pracowniczą i rolniczą.

Jak informuje portal wyborcza.biz, minimalna emerytura rolnicza po 25 latach opłacania składki nie może być niższa niż analogiczna emerytura w systemie ZUS.

Dziś emerytura minimalna w ZUS wynosi z 1338,44 zł brutto. W wyniku marcowej waloryzacji wzrośnie w przyszłym roku do 1588,44 zł (w marcu będzie waloryzacja kwotowo-procentowa, w wyniku której najniższe świadczenie wzrośnie o 250 zł brutto). Od teraz tyle samo będzie wynosić emerytura z KRUS. Rolnicy, aby dostać najniższe świadczenie, będą musieli tylko udowodnić 25 lat opłacania składek.

Zmiana zasad liczenia emerytur rolniczych ma kosztować budżet państwa 2 mld zł.

Koniec z ukrytymi opłatami

Koniec z ukrytymi opłatami

18 grudnia 2022 r., w życie weszły przepisy ustawy antylichwiarskiej. Zakupy na raty, chwilówki albo pożyczki od osób fizycznych nie mogą już zawierać ukrytych, rażąco wysokich opłat czy oprocentowania.

Jak informuje serwis Gazeta Prawna, dotychczas wiele ofert pożyczek kusiło „zerowymi odsetkami”, choć w rzeczywistości umowy zawierały liczne opłaty dodatkowe, które znacząco podnosiły ostateczny koszt zaciąganego zobowiązania finansowego. Pożyczkodawcy wprowadzali różne prowizje czy opłaty za przygotowanie wniosku i umowy bądź za obsługę zobowiązania. Efekt? Rażąco wygórowana kwota do spłaty.

Polskie państwo nie pozwoli, aby lichwiarz nadużywał swojej przewagi i był bezkarny. Nie pozwolimy, by ludziom odbierano mieszkania, co było na porządku dziennym w poprzednim stanie prawnym – zapewnił minister Zbigniew Ziobro.

Nowelizacja kończy z dowolnością w doliczaniu dodatkowych prowizji i marży. Ich limit maksymalny zostaje ustalony na 45 proc. całkowitej kwoty zobowiązania w całym okresie trwania umowy. Jeśli okres kredytowania będzie obejmował 6 miesięcy, suma odsetek i kosztów pozaodsetkowych nie może przekroczyć 25 proc.

W przypadku spłaty przedterminowej konsument może oczekiwać od pożyczkodawcy proporcjonalnego zwrotu wszelkich opłat i kosztów związanych z pożyczką, jak prowizja czy ubezpieczenie.

Dotychczas prawo nie chroniło dostatecznie pożyczkobiorców. Padali oni ofiarą lichwiarzy, na wiele lat stając się niewolnikami zaciągniętych zobowiązań. Od dziś wysokość sumy pieniężnej, do której dłużnik poddaje się egzekucji, nie może przekraczać sumy kwoty pożyczki powiększonej o wysokość odsetek maksymalnych, obliczonych od pożyczonej kwoty za dany okres.

 

Holandia odgórnie obniży czynsze

Holandia odgórnie obniży czynsze

W obliczu problemów ze znalezieniem mieszkania na wynajem w rozsądnej cenie, rząd Holandii chce nałożyć limity na czynsze w ponad 300 tys. mieszkań.

Jak donosi Bloomerg, po wdrożeniu planu ceny wynajmu mają zostać obniżone o średnio 190 euro miesięcznie. Nowy system, który wejdzie w życie w styczniu 2024 r., ma ograniczyć rynkową cenę najmu do ok. 1100 euro miesięcznie.

W Holandii obowiązuje punktowy system wyceny mieszkań. Uwzględnia on powierzchnię mieszkania, ale też jego otoczenie. Liczy się też oficjalna szacowana wartość domu, a nawet powierzchnia kafelków w kuchni i łazienkach.

Obecnie kontrola czynszów obowiązuje jedynie mieszkania, które uzyskały mniej niż 142 punkty. Zgodnie z nowym pomysłem limity na czynsze miałyby być zastosowane do wszystkich lokali wycenionych na maksymalnie 187 punktów.

System wyceny mieszkań ma się stać obowiązkowy, a na właścicieli mieszkań, którzy naruszą limity, mają być nakładane wysokie grzywny.