Wynagrodzenie to już nie tajemnica

Wynagrodzenie to już nie tajemnica

Pracodawcy będą musieli podawać informacje, które ułatwią pracownikom sprawdzenie, ile zarabiają inni. Tym, którzy nie przestrzegają przepisów, będą grozić sankcje, w tym kary finansowe.

Jak informuje money.pl, Parlament Europejski ogłasza koniec tajemnicy wynagrodzenia. Teraz pracownicy będą mieli możliwość porównać swoje wynagrodzenie z pensją kolegów zatrudnionych na tych samych stanowiskach. Kraje członkowskie będą musiały m.in. zmienić prawo tak, by pracownicy mogli żądać przejrzystych i pełnych informacji o indywidualnym i średnim poziomie wynagrodzenia w podziale na płeć.

Po zmianach pracodawca nie będzie mógł ograniczać pracownikowi dostępu do informacji o poziomie wynagrodzeń pracowników tej samej lub innych kategorii. Nie będzie też mógł umownie zobowiązać pracownika, by nie zdradzał wysokości wynagrodzenia.

Jeżeli pracownik uzna, że pracodawca nie zastosował wobec niego zasady równego wynagrodzenia, i skieruje sprawę do sądu, to – zgodnie z przepisami krajowymi – właśnie prawodawca będzie musiał udowodnić, że nie doszło do dyskryminacji. Jeżeli sprawozdania z wynagrodzeń wykażą 5-procentową lukę płacową między kobietami a mężczyznami, pracodawca będzie musiał przeprowadzić ocenę wynagrodzeń we współpracy z przedstawicielami pracowników.

 

Dział
Aktualności
Wcześniej informowaliśmy o…

Koniec z patoklitkami

Koniec z patoklitkami

Minimalna powierzchnia lokalu użytkowego ma wynosić 25 m kw., poinformował w piątek minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Takie rozwiązanie ma przeciwdziałać wykorzystaniu małych lokali użytkowych jako mieszkań.

Jak informuje Portal Samorządowy, szef resortu rozwoju i technologii w piątek na konferencji informował o rozwiązaniach mających przeciwdziałać tzw. patodeweloperce. Jedno z nowych rozwiązań przewiduje, iż minimalna powierzchnia lokalu użytkowego ma wynieść 25 m kw. Ma to nie dotyczyć lokali na parterze lub pierwszym piętrze, które są dostępne bezpośrednio z zewnątrz.

Szef MRiT wyjaśnił, że proponowane rozwiązanie ma przeciwdziałać zjawisku budowy i wykorzystywaniu małych lokali użytkowych jako lokali mieszkalnych.

Kolejną z propozycji jest zwiększenie odległości między budynkami znajdującymi się na sąsiadujących działkach. Obecnie są to 4 m do granicy działki (czyli minimum 8 metrów między budynkami); po zmianie ma być to minimum 5 metrów do granicy działki, czyli 10 metrów między budynkami.

Kolejna zmiana dotyczy budowy balkonów. Po zmianie przepisów będą obowiązywały zasady dotyczące przegród między balkonami. Określona zostanie minimalna wysokość i szerokość przegrody; będą musiały one też przepuszczać odpowiednią ilość światła.

Podwyżki w Alstomie ZWUS

Podwyżki w Alstomie ZWUS

Od kwietnia wynagrodzenia pracowników firmy Alstom ZWUS w Katowicach wzrosną co najmniej o 650 zł brutto. To minimalna kwota podwyżki wynegocjowana przez związki zawodowe.

Jak informuje portal pulshr.pl, porozumienie płacowe przedstawiciele organizacji związkowych podpisali z pracodawcą 23 marca.

Część puli środków przeznaczona na wzrost wynagrodzeń zostanie rozdysponowana na podwyżki indywidualne, m.in. dla najmniej zarabiających pracowników. Ponadto część pracowników firmy otrzyma podwyżki uznaniowe, o przyznaniu których zdecydują przełożeni.

Alstom ZWUS w Katowicach produkuje systemy oraz urządzania sterowania i zabezpieczania ruchu kolejowego. Spółka zatrudnia niespełna 1000 osób.

Dochód rozporządzalny coraz wyższy?

Dochód rozporządzalny coraz wyższy?

Dochód rozporządzalny na osobę w 2022 roku w Polsce wyniósł 2249,79 zł, podał Główny Urząd Statystyczny. To o 9,1 proc. więcej niż rok wcześniej, ale jednak mniej niż wynosi wskaźnik inflacji.

Jak informuje portal 300gospodarka.pl, według danych GUS tempo wzrostu dochodu rozporządzalnego w 2022 r. przyspieszyło względem 2021 r. Rok wcześniej dochód rozporządzalny zwiększył się o 7,5 proc. w porównaniu z 2020 rokiem.

Dochód rozporządzalny stale rośnie, choć tempo tego wzrostu jest różne w poszczególnych latach. Jednak tak szybkiego wzrostu nie było co najmniej od 2008 roku. Zgodnie z definicją dochód rozporządzalny to pozyskane pieniądze np. z pracy i świadczeń, jakie gospodarstwo domowe może przeznaczyć na wydatki i oszczędności po zapłaceniu podatków i składek, np. składki zdrowotnej i ZUS.