Związek zawodowy w Allegro

Związek zawodowy w Allegro

Pracownicy Allegro założyli związek zawodowy. Chcą upublicznienia widełek płacowych i inflacyjnego wyrównania wynagrodzeń.

Jak informuje portal epoznan.pl, Allegro od początku istnienia ma swoją główną siedzibę w Poznaniu i obecnie zatrudnia około 3000 pracowników. Od środy część z nich jest zrzeszona w Związku Zawodowym Pracowników Allegro Komisji OZZ Inicjatywa Pracownicza. – Reprezentujemy osoby ze wszystkich spółek i działów Grupy Allegro. Łącząc różne perspektywy, zebraliśmy pierwsze postulaty i przedstawiliśmy je zarządowi – wyjaśniają założyciele związku.

Związkowcy chcą, aby głos pracowników był uwzględniany przy podejmowaniu decyzji dotyczących spraw pracowniczych. Po drugie, chcą przejrzystej siatki płac i warunków zatrudnienia, dlatego domagają się m.in. upublicznienia widełek płacowych dla wszystkich stanowisk w grupie. Piszą też o inflacyjnym wyrównaniu wynagrodzeń. Dodatkowo chcą m.in. zmiany systemu ocen pracowniczych, uzdrowienia procedury rozwiązywania sytuacji spornych oraz zmiany priorytetów w działach Human Resources.

Dział
Aktualności
Wcześniej informowaliśmy o…

Prąd może być wspólny

Prąd może być wspólny

Pierwsza gminna farma fotowoltaiczna została właśnie otwarta w Żółkowie (gm. Żerków). Zasili najbardziej energochłonne obiekty – np. szkoły, przedszkola, stację uzdatniania wody i oczyszczalnię ścieków.

Jak informuje Portal Samorządowy, gmina Żerków w woj. wielkopolskim wzbogaciła się o naziemną farmę fotowoltaiczną wraz z niezbędną infrastrukturą. W środę uroczyście otwarto pionierską w skali kraju inwestycję. Spółdzielnia energetyczna to rodzaj inicjatywy lokalnej społeczności, zakładający wspólne inwestowanie w odnawialne źródła, które będą wytwarzać energię na potrzeby tej społeczności i w ten sposób uniezależniać ją od sieci.

Farma powstała dzięki dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych. Kwota, jaka trafiła na ten cel, to 3,8 mln zł. Łączny koszt wyniósł niewiele ponad 4,5 mln zł.

Celem instalacji jest redukcja wydatków na energię elektryczną. Farma fotowoltaiczna zasili najbardziej energochłonne obiekty – np. szkoły, przedszkola, stacje uzdatniania wody i oczyszczalnie ścieków. Zdaniem gospodarza gminy dodatkowymi zaletami inwestycji są ochrona środowiska i bezpieczeństwo energetyczne.

Jesteśmy pierwszą gminą w Polsce, która powołała spółdzielnię energetyczną mającą źródło o tak dużej mocy. Projekt przyniesie wymierne korzyści mieszkańcom gminy – powiedział podczas uroczystości burmistrz gminy Żerków Michał Surma. W ramach spółdzielni będzie można nie tylko zasilać podmioty będące na utrzymaniu gminy, ale także sprzedawać energię elektryczną z zyskiem, co będzie dużym wsparciem dla budżetu gminy.

Ostatni pracownicy Karoliny protestują

Ostatni pracownicy Karoliny protestują

Nowy właściciel zakładu wypowiedział wynegocjowany 28 lat temu układ zbiorowy, a związkowcy twierdzą, że łamie prawo.

Jak informuje wałbrzyski oddział portalu wyborcza.pl, sytuacja w Karolinie, zakładzie produkcji porcelany stołowej, jest napięta od wielu miesięcy. Pod koniec 2022 roku, już gdy właścicielem była firma Gerlach, wygaszono piece i zatrzymano produkcję, a pracownicy byli na tzw. postojowym. Systematycznie zmniejszano liczbę zatrudnianych osób. Obecnie jest tam niewiele ponad 200 pracowników.

Umowa społeczna wynegocjowana w nowym inwestorem dawała dwa lata na to, by nowy inwestor dostosował się do przepisów. To uspokoiło pracowników i dało gwarancję dalszego funkcjonowania. Dziś wiemy, że to były tylko nasze pobożne życzenia. Właściciel nie chce się do tego, co obowiązuje, dostosować, choć przy sprzedaży mówiono nam, że układ będzie przestrzegany – mówią związkowcy.

Ludzie znikają z pracy z dnia na dzień. Są wzywani do biurowca i wręcza się im wypowiedzenia. Nie pozwala się im później wrócić do pracy, ale mają opuścić zakład po zabraniu rzeczy. W firmie pracują ludzie z 40-, 30-, 20-letnim stażem, głównie kobiety, mieszkanki Jaworzyny Śląskiej i okolicznych miejscowości.

Nowy właściciel zmusza do pracy na nocnych zmianach np. przez dziesięć kolejnych dni, pozbawia pracowników ciepłej wody, a w halach panuje zbyt niska temperatura. W ciągu kilku miesięcy z firmy zniknęła połowa załogi, co powinno być zgłoszone jako zwolnienia grupowe. Ale pracodawca omija prawo – twierdzi jeden ze związkowców „Solidarności”.

Czarę goryczy przelało wypowiedzenie układu zbiorowego, który obowiązywał od 28 lat. – Najpierw pracodawca poinformował nas pismem, że zawiesza go na 3 lata – opowiada szef związku. – Podjęliśmy rokowania. Nasze spotkanie trwało 10 minut. Zostaliśmy na nim poinformowani, że mamy pytania sformułować na piśmie. To było o godzinie 9. O godzinie 10 zostaliśmy powiadomieni, że od 1 kwietnia układ zostaje wypowiedziany.

Związki organizują pikietę. Żądają przywrócenia układu zbiorowego i rozpoczęcie negocjacji.

 

Nie boimy się zmiany pracy

Nie boimy się zmiany pracy

Z 51. „Monitora Rynku Pracy”, badania przeprowadzonego przez Randstad we współpracy z Instytutem Badań Pollster wynika, że z powodu rosnących cen produktów i usług, a jednocześnie słabiej odczuwanego ryzyka utraty zatrudnienia, rotacja znów przybrała na sile.

W ciągu sześciu miesięcy poprzedzających badanie pracodawcę zmieniło 22 proc. zatrudnionych (wzrost o 2 pkt proc. w porównaniu z poprzednim badaniem). Choć wynagrodzenie jest wciąż zdecydowanie najsilniejszą motywacją do zmiany firmy, jednocześnie ponad połowa zatrudnionych podkreśla, że wysoko ceni sobie w pracy równe traktowanie. Nierówności w firmach są najczęściej dostrzegane na tle płci i wieku.

Jak informuje portal pulshr.pl, dominującym powodem zmiany miejsca zatrudnienia jest potrzeba lepszych zarobków. W ostatnim kwartale zeszłego roku przyznawało to 43 proc. zatrudnionych, a obecnie już 47 proc. Najczęściej pracodawcę zmieniają osoby w wieku 18-29 lat: stanowią 35 proc. całej grupy.

Do najniższego poziomu w historii badania zmalał natomiast odsetek osób, które zmieniły stanowisko w obrębie tej samej firmy (z 19 proc. do 16 proc.).

Największa rotacja – zarówno w rozumieniu zmiany pracodawcy (37 proc.), jak i awansu w obecnej firmie (27 proc.) – występowała w branży hotelarskiej i gastronomicznej. Na drugim miejscu pod względem rotacji do innych przedsiębiorstw znaleźli się pracownicy sektora finansowego i ubezpieczeniowego (25 proc.), a na trzecim zatrudnieni w opiece zdrowotnej i pomocy społecznej (24 proc.).

Tuż za wyższą płacą, jako drugi w kolejności powód zmiany pracodawcy, wymieniana jest chęć rozwoju zawodowego: wskazuje ją identyczny odsetek respondentów, jak w zeszłej edycji badania – 43 proc.