Rekord na kolei

Rekord na kolei

Średnio w ciągu 2022 roku statystyczny mieszkaniec Polski podróżował koleją przynajmniej 9,1 razy, czyli odbył niemal o trzy podróże więcej niż rok wcześniej.

Jak podaje Urząd Transportu Kolejowego, w 2022 roku z usług kolei skorzystało 342,2 mln osób – najwięcej w tym stuleciu. Pociągiem najwięcej osób podróżowało w województwie mazowieckim (96,4 mln) i pomorskim (63,6 mln). Największą dynamikę wzrostu liczby pasażerów rok do roku odnotowano w województwie podkarpackim (73 proc.), małopolskim (64 proc.) i lubelskim (55 proc.).

Jednocześnie UTK zaznaczył, że wskaźnik wykorzystania kolei w Polsce nadal jest poniżej średniej europejskiej, co pokazuje duży potencjał do rozwoju przewozów pasażerskich w naszym kraju.

UTK podał, że koleją najczęściej podróżowali mieszkańcy Szwajcarii (50,1 razy w ciągu roku), Luksemburga (33,6 razy) i Danii (31,3 razy).

Dział
Aktualności
Wcześniej informowaliśmy o…

Brak psychologów w szkołach

Brak psychologów w szkołach

W 450 gminach nie ma pedagoga szkolnego. Do wypełnienia zapisów ustawy, mówiących, że musi być on w każdej szkole, został jedynie rok.

Jak informuje portal Rynek Zdrowia, zakładana liczba ma być osiągnięta 1 września 2024. Uczelnie co roku wypuszczają tysiące psychologów – niestety nie chcą oni pracować w prowincjonalnych szkołach. Organy prowadzące mają środki na ich zatrudnienie, zatem to nie kwestia pieniędzy.

W poniedziałek Fundacja GrowSPACE przedstawiła na konferencji prasowej dane dotyczące psychologów szkolnych. Wcześniej fundacja wystosowała zapytanie dotyczące liczby planowanych etatów, obsadzonych etatów oraz wakatów psychologów szkolnych do wszystkich gmin, powiatów oraz miast na prawach powiatów w Polsce. Odpowiedzi udzieliło 91 proc. samorządów w Polsce, a informacje pochodzą -z zatwierdzonych arkuszy organizacyjnych szkół publicznych.

50 gmin odpowiedziało fundacji, że nie mają ani jednego obsadzonego etatu psychologa szkolnego. Najtrudniejsza sytuacja jest w woj. podkarpackim. Tam braki w szkołach podstawowych sięgają aż 52 proc. Z zebranych danych wynika też, że problem braku psychologów szkolnych nasila się poza dużymi miastami, w gminach miejskich i miejsko-wiejskich.

1 września 2022 r. weszły w życie zapisy nowelizacji Karty Nauczyciela wprowadzające standardy zatrudnienia w szkołach nauczycieli specjalistów: pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych.

Zgodnie w nimi, w latach szkolnych 2022/2023 i 2023/2024, łączna liczba etatów specjalistów nie może być niższa niż: 1,5 etatu, który powiększa się o 0,2 etatu na każdych kolejnych 100 dzieci lub uczniów – jeżeli liczba dzieci lub uczniów przekracza 100; 1 etat – jeżeli liczba dzieci lub uczniów przekracza 50 i nie przekracza 100; 0,5 etatu – jeżeli liczba dzieci lub uczniów przekracza 30 i nie przekracza 50; 0,25 etatu – jeżeli liczba dzieci lub uczniów wynosi od 1 do 30. Na ten cel w roku 2022 subwencja oświatowa ma być zwiększona o 514,5 mln zł ze środków rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na zmiany systemowe w finansowaniu jednostek samorządu terytorialnego, w tym w finansowaniu zadań oświatowych.

Rok szkolny 2022/2023 i 2023/2024 traktowane są jako okres przejściowy. Docelowo od roku szkolnego 2024/2025 normy mają być inne – łączna liczba etatów specjalistów nie może być niższa niż: 2 etaty, które powiększa się o 0,2 etatu na każdych kolejnych 100 dzieci lub uczniów

Szóste mieszkanie z podatkiem, pierwsze bez

Szóste mieszkanie z podatkiem, pierwsze bez

Nowelizacja ustawy znosi podatek od czynności cywilnoprawnych przy zakupie pierwszego mieszkania na rynku wtórnym. Wprowadza natomiast 6 proc. stawkę PCC od zakupu szóstego i kolejnego mieszkania.

Jak pisze Portal Samorządowy, najważniejsza zmiana polega na zniesieniu PCC w przypadku zakupu pierwszego mieszkania na rynku wtórnym. To oszczędność nawet kilkunastu tysięcy złotych, które można przeznaczyć np. na remont łazienki czy meble do kuchni. Jednocześnie wprowadzono 6 proc. stawkę PCC od zakupu szóstego i kolejnego mieszkania. – Chcemy w ten sposób ograniczyć hurtowy wykup mieszkań, który winduje ceny nieruchomości z całym kraju – wyjaśnił minister Waldemar Buda.

Rozwiązania dotyczące zmian w podatku PCC, możliwość kupna gruntów przez przedsiębiorców mających je dotychczas w użytkowaniu wieczystym oraz wsparcie Społecznych Agencji Najmu (SAN) znalazły się w podpisanej przez prezydenta noweli ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz niektórych innych ustaw.

Większość przepisów podpisanej ustawy wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Pociągi wrócą do Bełchatowa

Pociągi wrócą do Bełchatowa

Następna dobra wiadomość ze świata kolei. Połączenia kolejowe spoją Bełchatów z Piotrkowem Trybunalskim i Łodzią.

Jak pisze serwis wnp.pl, pociągi przestały dojeżdżać do Bełchatowa już w 2000 roku. Umowę na przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla projektu „Modernizacja i elektryfikacja linii kolejowej nr 24 na odcinku Piotrków Trybunalski – Bełchatów z wydłużeniem do Bogumiłowa” podpisano w poniedziałek na nieczynnym obecnie przystanku kolejowym Bełchatów Miasto.

Odbudowa linii kolejowej między Bełchatowem i Piotrkowem oraz jej wydłużenie realizowana będzie w ramach rządowego programu Kolej Plus. W ramach inwestycji przebudowane zostaną około 34 km jednotorowej linii kolejowej nr 24 na odcinku Piotrków Trybunalski – Bełchatów – Zarzecze oraz wybudowany ok. 7 km odcinek między Zarzeczem a Bogumiłowem. Trasa zostanie zelektryfikowana. Pociągi pasażerskie będą mogły poruszać się po niej z prędkością 120 km/h, a w przyszłości do 160 km/h. Szacuje się, że po przebudowie linii czas przejazdu z Bełchatowa do Piotrkowa Trybunalskiego wyniesie 22 minuty, a do stolicy województwa łódzkiego – 1 godz. 26 minut.

Mieszkańcy zyskają też lepszy dostęp do kolei dzięki budowie siedmiu nowych przystanków kolejowych: Wola Krzysztoporska, Korczew, Bełchatów Miasto, Kurnos, Zarzecze, Trząs, Bogumiłów.

Szacowana wartość całej inwestycji to 662 mln zł, w tym wkład własny samorządów to 99,2 mln (Województwo Łódzkie – 38,1 mln, miasto Bełchatów – 30,6 mln, Kleszczów – 24,5 mln, gmina Bełchatów – 5 mln, gmina Wola Krzysztoporska – 1 mln).

Modernizacja linii kolejowej ma zostać ukończona do 2029 roku.