Wyzysk w banku

Wyzysk w banku

Organizacja Międzyzakładowa Pracowników Bankowości i Usług OPZZ Konfederacja Pracy pisze w liście otwartym do prezesa Alior Banku, że zysk banku powstaje kosztem pracowników.

Według listu otwartego Alior Bank od 2019 r. blokuje premie roczne swoich pracowników, opowiadając o stracie, z jaką kończy kolejne lata obrotowe, oraz o ich rzekomym wpływie na niewłaściwy wynik finansowy firmy. Pracownicy pytają, dlaczego sukces banku, gdy nastąpi, konsumowany jest niesprawiedliwie i nierówno. Dopiero w 2022 r. pojawił się pomysł niejakiej waloryzacji płac – o 6,1 proc., gdy inflacja wynosiła ponad 14 proc. W 2023 r. Alior Bank odnotował w pierwszym pólroczu rekordowe zyski.

Co z tego wynika dla pracowników?

Rekordowy zysk półroczny, rekordowy wynik kwartalny, rekordowe przychody. Kluczowe wskaźniki opisujące kondycję Banku na poziomach najlepszych w naszej 15-letniej historii. Niestety, wszystkie te super pozytywne zjawiska pokryte są ponurym cieniem.
(…) Z przykrością, żalem i rozczarowaniem należy stwierdzić, że istotna część tych wyników niestety została osiągnięta kosztem pracowników Alior Banku, kosztem spadku wartości ich płac realnych, kosztem ich zubożenia – czytamy w liście otwartym pracowników.

Konfederacja Pracy postuluje pilne rozmowy w sprawie powszechnej waloryzacji płac w banku.

Dział
Aktualności
Wcześniej informowaliśmy o…

Kupią Bogdankę?

Kupią Bogdankę?

Skarb Państwa złożył ofertę odkupu spółki Lubelski Węgiel „Bogdanka” po 45 zł za akcję, czyli za ponad 988 mln zł.

Jak poinformowała Enea w komunikacie giełdowym, oferta Skarbu Państwa dotyczy nabycia pakietu 21 mln 962 tys. 189 akcji LWB, należących do Enei, po 45 zł za jedną akcję.

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów potwierdził, iż nie istnieje obowiązek zgłoszenia i uzyskania jego zgody na przeprowadzenie transakcji.

Według Enei minister poinformował także, że Komisja Nadzoru Finansowego potwierdziła, iż taka transakcja jest zgodna z ustawą o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

W czerwcu 2022 r. Skarb Państwa i Enea zawarły list intencyjny ws. zakupu akcji Bogdanki, obowiązujący do końca 2023 r. W ówczesnej ocenie Enei zbycie akcji Bogdanki było zgodne ze strategią spółki do 2030 r. oraz wpisywało się w plany rządu dotyczące reorganizacji energetyki konwencjonalnej w Polsce.

Rewolucja w szkole

Rewolucja w szkole

Szkoły w Wodzisławiu Śląskim przetestują innowacyjny program, który zakłada między innymi odejście od tradycyjnych 45-minutowych lekcji i czterodniowy tydzień nauki.

Jak pisze Portal Samorządowy, rewolucyjne zmiany mają wejść w życie w szkołach podstawowych w Wodzisławiu Śląskim. Nowa strategia edukacji ma być realizowana do 2026 roku w trzynastu wodzisławskich podstawówkach. Projekt ma być długoterminowy, kontynuowany w kolejnych latach, ale też modyfikowany w zależności od wyzwań, potrzeb oraz zmian w prawie.

Sposób kształcenia, który ma obowiązywać w Wodzisławiu Śląskim, zakłada między innymi odejście od 45-minutowych lekcji i czterodniowy tydzień nauki. Nacisk ma być kładziony przede wszystkim na nauki ścisłe, ale przewiduje się ograniczenie testów i kartkówek, które mają zostać zastąpione indywidualną pracą z uczniem, omawianie zdobytej wiedzy i wskazania elementów do poprawy.

W liczącej 117 stron strategii zapisano rekomendacje oraz koncepcje dotyczące planowanych zmian: zmniejszenie liczby uczniów, reorganizacja przestrzeni klasy, wymiana sprzętu, zastąpienie tradycyjnej skali ocen ocenami opisowymi czy właśnie odejście od 45-minutowych lekcji.

Publiczne górą

Publiczne górą

Samorząd Katowic kupił prywatny szpital. Przeniesie się do niego szpital MSWiA.

Jak pisze Portal Samorządowy, katowicki prywatny szpital GeoMedical już w 2019 r. przestał przyjmować pacjentów. Teraz kupił go – na rzecz Skarbu Państwa – samorząd Katowic. Do zakupionego budynku ma być przeniesiony katowicki szpital MSWiA.

17 sierpnia samorząd Katowic zakupił szpital GeoMedical na rzecz Skarbu Państwa, w ramach zadań zleconych samorządom przez rząd (zakupiono go więc ze środków rządowych). Tego samego dnia użyczył zakupiony budynek katowickiemu szpitalowi MSWiA – z przeznaczeniem na cele szpitalne. Zależało nam na tym, by ten budynek ponownie mógł obsługiwać pacjentów. Jednocześnie szpital MSWiA zyskuje nowoczesną siedzibę, w której profesjonalna kadra będzie miała możliwość świadczenia usług medycznych na jeszcze wyższym poziomie – mówi prezydent Katowic Marcin Krupa.

W katowickim szpitalu MSWiA pacjenci leczeni są na oddziałach:

• Anestezjologii i Intensywnej Terapii
• Chorób Wewnętrznych, Onkologii i Gastroenterologii Wraz z Pododdziałem Kardiologii I Pododdziałem Angiologii
• Blok Operacyjny
• Chirurgii Ogólnej z Częścią Urazową
• Pododdział Chirurgii Małoinwazyjnej i Onkologicznej
• Nefrologii i Endokrynologii
• Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej
• Leczenia Zaburzeń Nerwicowych
• Izba Przyjęć / Szpitalny Oddział Ratunkowy
• Wieloprofilowy Zachowawczy
• Dzienny Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych.