Szwajcaria ukróca swój raj

Szwajcaria ukróca swój raj

Szwajcarska Rada Federalna zamierza zaostrzyć przepisy przeciwdziałające praniu brudnych pieniędzy i ustanowić federalny rejestr rzeczywistych beneficjentów spółek zarejestrowanych w tym kraju.

Jak informuje portal wnp.pl, Szwajcaria zamierza przeciwdziałać praniu brudnych pieniędzy w obrocie gospodarczym. Wprowadzony ma zostać federalny rejestr prawdziwych beneficjentów spółek akcyjnych.

Nowe przepisy mają dotyczyć ponad 550 tysięcy podmiotów prawnych w tym małych i średnich przedsiębiorstw oraz stowarzyszeń i fundacji. Za brak aktualizacji danych grozić mają sankcje finansowe. Kolejnym projektem, który wydaje się dużo bardziej kontrowersyjny, jest wprowadzenie tak zwanego obowiązku staranności wobec prawników, doradców podatkowych oraz notariuszy. Przy zakładaniu spółek, przeprowadzaniu transakcji na rynku nieruchomości lub odpłatnym zbywaniu udziałów konieczne ma być ustalenie faktycznego podmiotu, który wykłada pieniądze.

Przedstawiciele wolnych zawodów prawniczych i finansowych w razie postępowania wyjaśniającego, będą musieli udokumentować swoją aktywność w tym zakresie ustalenia źródeł pochodzenia pieniędzy.

Planowane jest także zaostrzenie przepisów dotyczących handlu złotem. Podmioty zajmujące się obrotem metalami szlachetnymi będą miały obniżony poziom przyjmowania płatności w gotówce z obecnie obowiązującego: 100 tysięcy franków do 15 tysięcy franków.

Dział
Aktualności
Wcześniej informowaliśmy o…

Polska rozbłyśnie, ale oszczędnie

Polska rozbłyśnie, ale oszczędnie

W ramach programu Rozświetalmy Polskę 1 miliard złotych zostanie przeznaczony na wymianę latarń ulicznych na wersje energooszczędne.

Wedug informacji Portalu Samorządowego, 28 sierpnia Bank Gospodarstwa Krajowego uruchomił nabór wniosków w specjalnej edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych – Rozświetlamy Polskę. Na modernizację infrastruktury oświetleniowej w całym kraju jest do dyspozycji w sumie miliard złotych.

O bezzwrotne dofinansowanie realizowanych inwestycji będą mogły ubiegać się gminy oraz związki międzygminne. Program dotyczy dotyczy modernizacji infrastruktury oświetlenia dróg na terenie całego kraju – wymian istniejących opraw na wysoce energooszczędne oświetlenia LED, zsynchronizowane z systemami zarządzania.

Zmiana opraw pomoże samorządom wygenerować oszczędności, które będzie można przeznaczyć na realizację innych projektów. Dzięki poprawie jakości oświetlenia na drogach zwiększy się także bezpieczeństwo i komfort mieszkańców. Nie bez znaczenia są także kwestie związane z ochroną środowiska – powiedział kilka dni temu Grzegorz Piechowiak, wiceminister rozwoju i technologii.

Wartość dofinansowania, o które można wnioskować w tej edycji, wynosi maksymalnie do 80 proc. wartości inwestycji, a wymagany udział własny wnioskodawcy to 20 proc. wartości inwestycji. Wniosek o dofinansowanie nie może obejmować budowy nowych instalacji oświetleniowych, zastępujących istniejące.

Nocna zmiana szkodzi

Nocna zmiana szkodzi

Osoby, które pracują w systemie zmianowym, zwłaszcza na nocnej zmianie, są narażone na wyższe ryzyko zaburzeń poznawczych i gorszej pamięci.

Jak informuje serwis finanse.wp.pl, najnowsza analiza przeprowadzona przez dr Durdana Khan z York University w Kanadzie opierała się na danych dotyczących 47 811 dorosłych osób (45-85lat), które wzięły udział w badaniu podłużnym dotyczącym starzenia się. Badanie podłużne to rodzaj badania, w którym ta sama grupa uczestników jest badana wielokrotnie w ciągu dłuższego okresu czasu.

W ramach analizy uwzględniono informacje dotyczące zatrudnienia i harmonogramu pracy uczestników, a także wyniki ich testów funkcji poznawczych. W badaniu porównano osoby, które pracowały na zmiany (również nocnee), z pracownikami, którzy pracowali w dzień. Jak się okazało, większy odsetek zaburzeń poznawczych stwierdzono wśród uczestników, którzy zgłosili, że musieli pracować na nocnej zmianie.

Praca w nocy związana była z upośledzeniem pamięci, a rotacyjna praca zmianowa wiązała się z upośledzeniem funkcji wykonawczych. Również poprzednie badania wykazały, że praca zmianowa (poza tradycyjnymi godzinami pracy od 9:00 do 17:00), ma znaczący wpływ na zdrowie.

Autorzy doszli do wniosku, że zaburzenie rytmu dobowego spowodowane pracą zmianową może mieć negatywny wpływ na funkcje poznawcze u osób dorosłych w średnim i starszym wieku.

Górnicy i energetycy bezpieczni?

Górnicy i energetycy bezpieczni?

Prezydent podpisał ustawę o osłonach socjalnych dla pracowników sektora elektroenergetycznego i branży górnictwa węgla brunatnego.

Jak informuje portal wnp.pl, prezydent Andrzej Duda 21 sierpnia 2023 r. podpisał ustawę o osłonach socjalnych dla pracowników sektora elektroenergetycznego i branży górnictwa węgla brunatnego. Odchodzący z pracy górnicy węgla brunatnego i pracownicy sektora elektroenergetycznego będą mogli przejść na urlopy górnicze lub energetyczne.

Ustawa ma wcielić w życie postanowienia zawartej w grudniu ub. roku umowy społecznej, poprzedzającej przygotowywane obecnie przekazanie węglowych aktywów wytwórczych oraz kopalń węgla brunatnego do NABE – Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego.

Zgodnie z ustawą odchodzący z pracy górnicy węgla brunatnego i pracownicy sektora elektroenergetycznego, którym do nabycia praw emerytalnych zostało nie więcej niż cztery lata, będą mogli przejść na urlopy górnicze lub energetyczne, podczas których będą otrzymywać 80 proc. dotychczasowego wynagrodzenia naliczanego jak za urlop wypoczynkowy.

Dla osób z co najmniej pięcioletnim stażem pracy, które nie będą mogły skorzystać z urlopów przedemerytalnych, przewidziano jednorazowe odprawy pieniężne w wysokości 12-miesięcznego wynagrodzenia.