Kasa dla byłych PGR-ów

Kasa dla byłych PGR-ów

Samorządy w ramach szóstej edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych otrzymają niemal 4,5 mld zł na inwestycje na obszarze gmin z dawnymi PGR-ami.

Jak pisze Portal Samorządowy, nabór wniosków w tej edycji trwał od 23 czerwca br. do 31 lipca br. W szóstej edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych nacisk położono na wsparcie gmin, na których dawniej działały Państwowe Gospodarstwa Rolne, a likwidacja takich podmiotów mocno uderzyła w lokalne społeczności.

W ramach dofinansowania gminy popegeerowskie otrzymają środki na inwestycje, m.in. w drogi dojazdowe, uzbrojenie terenu, a także kulturę, sport, turystykę i rozwój transportu. Łącznie dofinansowanie otrzyma 2035 inwestycji lokalnych: ponad 1000 dróg, 260 boisk i obiektów sportowych, 220 żłobków i przedszkoli z oddziałami integracyjnymi, 350 szkół, 45 siłowni plenerowych, 150 budynków i infrastruktury towarzyszącej Ochotniczej Straży Pożarnej, 60 ośrodków Senior+ oraz 300 świetlic i domów kultury.

To już drugi raz, gdy wsparcie otrzymują tereny popegeerowskie – skierowana do nich była III edycja programu, w roku 2022.

Dział
Aktualności
Wcześniej informowaliśmy o…

Podwyżki w Tauronie Ciepło

Podwyżki w Tauronie Ciepło

Pracownicy Taurona Ciepło wynegocjowali podwyżki i premie.

Jak informuje wnp.pl, porozumienie płacowe wynegocjowane przez związki zawodowe działające w Tauronie Ciepło zostało podpisano 28 sierpnia. Kilka tygodni wcześniej pula środków na wzrost wynagrodzeń w poszczególnych spółkach Grupy Tauron Polska Energia została uzgodniona przez związki zawodowe z zarządem TPE. W porozumieniu z zarządem Tauron Ciepło ustalono, że podwyżka będzie miała charakter procentowo-kwotowy. Każdy dostanie 300 zł brutto oraz podwyżkę procentową w wysokości 7 proc. swojego wynagrodzenia. Chodzi przede wszystkim o zniwelowanie różnic w wynagrodzeniach między pracownikami wykonującymi te same obowiązki.

To już drugi wzrost płac zasadniczych w 2023 roku. Na początku roku pracownicy dostali podwyżkę w równej dla wszystkich wysokości 585 zł brutto. Solidarność w Tauronie Ciepło prowadzi również z zarządem spółki rozmowy dotyczące protokołu dodatkowego do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. Chodzi o wpisanie do ZUZP ekwiwalentu za energię elektryczną dla pracowników. Takie świadczenie od dawna funkcjonuje w innych spółkach Grupy TPE.

Nieletni pracownicy zarobią więcej – ale i tak niewiele

Nieletni pracownicy zarobią więcej – ale i tak niewiele

Obowiązują już nowe, wyższe stawki wynagrodzenia dla pracowników młodocianych.

Według informacji portalu pulshr.pl, podczas nauki zawodu pracownikom młodocianym przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale.

Od 1 września 2023 roku stawki poszły w górę. Ma to na celu zachęcenie młodych ludzi do wyboru zawodów szkolnictwa branżowego.

Pracownik młodociany to osoba, która ukończyła 15 lat, a nie przekroczyła 18, ukończyła co najmniej ośmioletnią szkołę podstawową oraz posiada świadectwo lekarskie stwierdzające, że praca danego rodzaju nie zagraża jego zdrowiu.

Może być zatrudniony na podstawie umowy w celu przygotowania zawodowego, a po skończeniu 16 lat na podstawie umowy o pracę, ale tylko przy wykonywaniu prac lekkich.

Pracownik młodociany od września 2023 roku zarobi miesięcznie:

w pierwszym roku nauki – 560,46 zł;
w drugim roku nauki – 630,52 zł;
w trzecim roku nauki – 700,58 zł

Zasady zatrudniania pracowników młodocianych określa Kodeks pracy. Zgodnie z nim pracownik, który nie ukończył 16 lat, nie może pracować dłużej niż 6 godzin na dobę, a osoba powyżej 16 roku życia nie może pracować dłużej niż 8 godzin na dobę.

Będzie strajk w Poczcie Polskiej

Będzie strajk w Poczcie Polskiej

Pracownicy poczty zastrajkują kilka dni przed wyborami.

Jak informuje „Rzeczpospolita”, siedem związków zawodowych Poczty Polskiej (PP) nie dogadało się z zarządem państwowej spółki. Organizacje domagały się podwyżek, ale pracodawca – mimo wejścia do firmy mediatora – nie ustąpił. Związkowcy zdecydowali się na strajk ostrzegawczy.

Do strajku dojdzie 11 października, a więc tuż przed wyznaczonymi na 15 października wyborami parlamentarnymi. W ramach sporu zbiorowego nie udało się osiągnąć i wypracować kompromisu.

Związkowcy zaznaczają, że decyzja była trudna, ale nie mieli wyjścia, bo negocjacje były wręcz kuriozalne. Rokowania miały być utrudniane i celowo przewlekane, odpowiedzi na pytania pracowników udzielane jedynie częściowo. Pracodawca nie udostępniał danych i informacji, o które wielokrotnie wnioskowano.

Pracownicy Poczty domagają się podwyżki miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego na poziomie od 800 do 1000 zł.