Konferencja Znaki Harmonii już za kilka dni

Konferencja Znaki Harmonii już za kilka dni

1 i 2 grudnia br. w Krakowie odbędzie się konferencja Znaki harmonii | Creatio continua VI. „Nowy Obywatel” jest patronem spotkania.

Jak informują organizatorzy, O naszym świecie myślimy dziś pod znakiem kryzysu i upadku. Załamanie klimatu, wojny i wewnętrzne konflikty zdają się być znakami “apokalipsy”. 🌏🌪💥
Chcemy zacząć inaczej. Zacząć od wspólnego szukania znaków harmonii. W ekologii, ekonomii, (geo)polityce i duchowości. 🙏
Nie zamykając oczu na konflikt i cierpienie poszukamy znaków obiecujących bardziej harmonijne relacje z przyrodą, innymi i Bogiem. Znaków bardziej harmonijnej polityki, pracy, życia.🕊🌏
Wspólnie z nami myśleć będą wybitni polscy i europejscy intelektualiści i myślicielki, ekspertki i praktycy. Gośćmi spotkania będą m.in.
🟢 Andrzej Leder, autor “Prześnionej rewolucji” i najnowszej książki “Ekonomia to stan umysłu”
🟢 Hanna Suchocka, pierwsza kobieta Premier RP
🟢 Jan Śpiewak, działacz społeczny
🟢 Bartłomiej Radziejewski, założyciel think zine’u Nowa Konfederacja
🟢 Agata Bielik-Robson, polska filozofka, autorka m.in. „Marrańskiej Paschy”
🟢 siostra Helen Alford Przewodnicząca Papieskiej Akademii Nauk
Społecznych
🟢 Maurice Glasman, członek Izby Lordów
🟢 Jonathan Cruddas, członek Izby Gmin
🟢 Luigino Bruni, dyrektor papieskiego programu Ekonomia Franciszka, czy
🟢 John Milbank, najwybitniejszy współczesny anglikański teolog

Wstęp wolny. Liczba miejsc ograniczona❗️
Rejestracja👉 https://forms.gle/S7qBhXVQfj1Zmqiz8

Wydarzenie na fb: https://www.facebook.com/events/1401646083769938

Dział
Aktualności
Wcześniej informowaliśmy o…

Pracujemy rekordowo

Pracujemy rekordowo

W III kwartale br. w Polsce pracowało 16,87 mln osób, najwięcej w historii badań. To o ponad 180 tys. osób więcej niż rok wcześniej.

Według informacji serwisu rp.pl, bezrobocie w Polsce jest dość niskie, a zatrudnienie w gospodarce jest na relatywnie wysokim poziomie. Pracuje prawie 17 mln Polaków. Potwierdza to badanie BAEL. Bezrobocie w listopadzie br. wynosi tyle samo, co w październiku, czyli równe 5 proc.

Stopa bezrobocia określana jest jako udział zarejestrowanych bezrobotnych wśród ludności aktywnej zawodowo (z wykluczeniem osób odbywających czynną służbę wojskową oraz pracowników jednostek budżetowych prowadzących działalność w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego). Wskaźnik ten publikowany jest przez GUS (Główny Urząd Statystyczny). Należy pamiętać, że uwzględnia on jedynie zarejestrowanych bezrobotnych, przez co nie jest on w pełni miarodajny.

Nie będzie osiedla w otulinie parku

Nie będzie osiedla w otulinie parku

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach oddalił skargę rady miejskiej w Chorzowie na rozstrzygnięcie nadzorcze dotyczące planów budowy osiedla w otulinie Parku Śląskiego.

Jak informuje Portal Samorządowy, nie będzie budowy osiedla w otulinie Parku Śląskiego w Chorzowie – tak zdecydował Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach. Nie do samej inwestycji odnosił się jednak sąd, a do legalności aktów prawnych, które ją dopuszczały. Chodzi o uchwałę radnych z Chorzowa, którzy taką inwestycję u siebie chcieli mieć.

Uchylona uchwała dopuszczała możliwość budowy osiedla wraz z przedszkolem w tzw. otulinie Parku Śląskiego. Oznacza to, że rozstrzygnięcie nadzorcze pozostaje w mocy, a deweloper – firma Atal – nie ma prawa budować osiedla w okolicach parku.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, teren ulicy Targowej w Chorzowie przeznaczony jest pod cele handlowe i usługowe. Ustawa lex deweloper, czyli ustawa o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, dopuszcza możliwość budowania osiedli w takich miejscach, ale po uprzedniej zgodzie rady miasta. Uchwała została przyjęta przez radnych Chorzowa w marcu 2023 r. Niespełna miesiąc później została jednak unieważniona przez nadzór prawny wojewody śląskiego.

Termika chce zwalniać związkowców

Termika chce zwalniać związkowców

OPZZ Konfederacja Pracy sprzeciwia się zwolnieniu z pracy trzech osób objętych ochroną związkową.

Jak pisze związek zawodowy:

Nie ma zgody dla zwolnień osób objętych szczególną ochroną!

Oburzające jest, że tak duża firma świadcząca usługi dla Piekarni HERT ma standardy rodem z lat 2000 w kwestii przestrzegania prawa pracy. Od samego początku kiedy ww. organizacja związkowa powstała, część Zarządu organizacji odczuła niezadowolenie pracodawcy z tego faktu, co skutkowało np. zaprzestaniem otrzymywania premii i innych dodatków przez osoby reprezentujące związek zawodowy.

Zgodnie z art. 12 Konstytucji RP ten najwyższy akt prawny zapewnia wolność tworzenia i działania związków zawodowych, dlatego tym bardziej bulwersujące jest, że w 2023 roku duży lokalny pracodawca, dopuszcza się działań wymierzonych wprost w związek zawodowy, nie zważając na przepisy powszechnie obowiązujące.

Część Zarządu Organizacji Zakładowej nr 01-072 OPZZ Konfederacja Pracy w Termika Sp. z o.o. jest objęta szczególną ochroną związkową na podstawie art. 32 ustawy o zawiązkach zawodowych o czym pracodawca został powiadomiony. W związku z powyższym pracodawca bez zgody Zarządu ww. organizacji nie może rozwiązać umowy o pracę powyższym osobom. Zwolniono również osobę w wieku przedemerytalnym i z tego tytułu objętą szczególną ochroną.

Zdecydowanie oburzające jest, że pomimo świadomości konieczności wyrażenia zgody przez Zarząd organizacji na rozwiązanie umowy z chronionymi osobami (o czym świadczy wręczenie Zarządowi Zawiadomienia zakładowej organizacji związkowej o zamiarze rozwiązania z pracownikiem umowy o pracę bez wypowiedzenia), w sposób rażący naruszacie Państwo przepisy nie czekając nawet na stanowisko związku zawodowego – tego samego dnia wręczyliście wszystkim 3 osobom z Zarządu Organizacji Zakładowej nr 01-072 OPZZ Konfederacja Pracy rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.

Żądamy natychmiastowego wycofania się ze swoich naruszających przepisy działań, wycofanie rozwiązania umów o pracę 3 chronionym przedstawicielom Zarządu organizacji związkowej i rozpoczęcie rzeczywistego dialogu z Zarządem Organizacji Zakładowej nr 01-072 OPZZ Konfederacja Pracy.