Ludzie giną w pracy

Ludzie giną w pracy

Niemal 3 mln osób na świecie umiera rocznie z powodu wypadków i chorób związanych z pracą, z czego 330 tys. w wypadkach przy pracy.

Jak wynika z raportu Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) przy ONZ, Większość zgonów spowodowanych pracą – 2,6 mln rocznie – wynika z chorób nią spowodowanych. W pierwszej trójce chorób, których pracownicy nabawiają się wskutek niewłaściwych warunków pracy są choroby układu krążenia, nowotwory złośliwe i choroby układu oddechowego. Te trzy schorzenia stanowią ponad trzy czwarte czynników powodujących przedwczesną śmierć spowodowaną pracą. MOP szacuje również, że 395 milionów pracowników na całym świecie doznało urazów w pracy, nie skutkujących zgonem.

Dane statystyczne pokazują, że śmierć przy pracy ponosi 51,4 na 100 tys. dorosłych pracujących mężczyzn i 17,2 na 100 tys. kobiet. Najwięcej zgonów związanych z pracą ma miejsce w Azji i na Pacyfiku – 63 proc. wszystkich wypadków na świecie, ale – podkreśla MOP – wynika to z faktu, że pracuje tam najwięcej ludzi.

Do największej liczny wypadków przy pracy dochodzi w rolnictwie – co trzecia śmierć przy pracy zdarza się właśnie w tym sektorze. Do najbardziej niebezpiecznych należą też budownictwo, leśnictwo i rybołówstwo oraz produkcja przemysłowa – łącznie w tych pięciu sektorach gospodarki ginie rocznie ok. 200 tys. osób, co stanowi 63 proc. wszystkich śmiertelnych wypadków.

Aby zwiększyć globalne wysiłki na rzecz zapewnienia bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy, MOP wprowadziła nowy plan, Globalną Strategię Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na lata 2024-2030. Celem jest priorytetowe traktowanie dobrostanu pracowników zgodnie z zaangażowaniem MOP w sprawiedliwość społeczną i promowanie godnej pracy na całym świecie – czytamy na stronie organizacji.

Dział
Aktualności
Wcześniej informowaliśmy o…

13 tysięcy za szczęście

13 tysięcy za szczęście

Według raportu „Szczęście w pracy Polaków” przygotowanego przez agencję pracy Jobhouse i Great Digital współczynnik szczęścia w 2023 r. wyniósł 6,8 w 10-punktowej skali. Abyśmy czuli się szczęśliwi, musimy dobrze zarabiać.

Jak pisze portal pulshr.pl, ludzie spędzają sporą część swojego życia w pracy. W Polsce, jak wskazują dane Eurostatu, są to 43 godziny tygodniowo, czyli więcej niż standardowy etat. Dlatego też zadowolenie z pracy to czynnik, który znacząco wpływa na jakość życia. Tymczasem według raportu „Szczęście w pracy Polaków”, który został przygotowany przez agencję pracy Jobhouse i Great Digital, współczynnik szczęścia w 2023 roku jest nieco mniejszy niż rok temu, gdy wyniósł 6,9 w 10-puntowej skali. Obecnie wynosi on 6,8. Najwyższy był w 2021 roku, kiedy poziom szczęścia w pracy Polaków wyniósł aż 7,9 pkt.

Z raportu wynika, że pięć najważniejszych czynników, które decydują o szczęściu w pracy Polaków, pozostaje bez zmian od zeszłorocznej edycji.

Na pierwszym miejscu nadal znajduje się wynagrodzenie, które wskazało aż 91 proc. badanych – to nieco więcej niż w ubiegłym roku (89 proc.). Ile powinna zatem zdaniem badanych wynosić pensja pozytywnie wpływająca na poczucie szczęścia w pracy? Według danych z tegorocznego badania jest to kwota 13 200 zł netto. Respondenci wskazywali jednak, że obecnie ich średnia zarobków wynosi 9 700 zł netto. Te dwie kwoty dzieli zatem 4 500 zł. Raport wyraźnie wskazuje, że Polacy doceniają swoją pracę i chcą być za nią należycie wynagradzani.

Następnie respondenci podkreślili rolę takich aspektów, jak współpracownicy, na których można liczyć (81 proc.), przyjazna atmosfera pracy (80 proc.), relacje z przełożonym (75 proc.) oraz możliwości rozwoju, jakie oferuje praca (75 proc.).

Konferencja Znaki Harmonii już za kilka dni

Konferencja Znaki Harmonii już za kilka dni

1 i 2 grudnia br. w Krakowie odbędzie się konferencja Znaki harmonii | Creatio continua VI. „Nowy Obywatel” jest patronem spotkania.

Jak informują organizatorzy, O naszym świecie myślimy dziś pod znakiem kryzysu i upadku. Załamanie klimatu, wojny i wewnętrzne konflikty zdają się być znakami “apokalipsy”. 🌏🌪💥
Chcemy zacząć inaczej. Zacząć od wspólnego szukania znaków harmonii. W ekologii, ekonomii, (geo)polityce i duchowości. 🙏
Nie zamykając oczu na konflikt i cierpienie poszukamy znaków obiecujących bardziej harmonijne relacje z przyrodą, innymi i Bogiem. Znaków bardziej harmonijnej polityki, pracy, życia.🕊🌏
Wspólnie z nami myśleć będą wybitni polscy i europejscy intelektualiści i myślicielki, ekspertki i praktycy. Gośćmi spotkania będą m.in.
🟢 Andrzej Leder, autor “Prześnionej rewolucji” i najnowszej książki “Ekonomia to stan umysłu”
🟢 Hanna Suchocka, pierwsza kobieta Premier RP
🟢 Jan Śpiewak, działacz społeczny
🟢 Bartłomiej Radziejewski, założyciel think zine’u Nowa Konfederacja
🟢 Agata Bielik-Robson, polska filozofka, autorka m.in. „Marrańskiej Paschy”
🟢 siostra Helen Alford Przewodnicząca Papieskiej Akademii Nauk
Społecznych
🟢 Maurice Glasman, członek Izby Lordów
🟢 Jonathan Cruddas, członek Izby Gmin
🟢 Luigino Bruni, dyrektor papieskiego programu Ekonomia Franciszka, czy
🟢 John Milbank, najwybitniejszy współczesny anglikański teolog

Wstęp wolny. Liczba miejsc ograniczona❗️
Rejestracja👉 https://forms.gle/S7qBhXVQfj1Zmqiz8

Wydarzenie na fb: https://www.facebook.com/events/1401646083769938

Pracujemy rekordowo

Pracujemy rekordowo

W III kwartale br. w Polsce pracowało 16,87 mln osób, najwięcej w historii badań. To o ponad 180 tys. osób więcej niż rok wcześniej.

Według informacji serwisu rp.pl, bezrobocie w Polsce jest dość niskie, a zatrudnienie w gospodarce jest na relatywnie wysokim poziomie. Pracuje prawie 17 mln Polaków. Potwierdza to badanie BAEL. Bezrobocie w listopadzie br. wynosi tyle samo, co w październiku, czyli równe 5 proc.

Stopa bezrobocia określana jest jako udział zarejestrowanych bezrobotnych wśród ludności aktywnej zawodowo (z wykluczeniem osób odbywających czynną służbę wojskową oraz pracowników jednostek budżetowych prowadzących działalność w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego). Wskaźnik ten publikowany jest przez GUS (Główny Urząd Statystyczny). Należy pamiętać, że uwzględnia on jedynie zarejestrowanych bezrobotnych, przez co nie jest on w pełni miarodajny.