Avatar

Adam Węgłowski

– dziennikarz, autor kryminałów oraz książek popularyzujących historię. Chętnie poszukuje zapomnianych polskich tropów w kulturze masowej i gromadzi informacje pozornie nieistotne.