Avatar

Adam Wodeham

Uniwersytet Hermeneutyki Kaczyzmu (UHK) – interdyscyplinarny ośrodek badawczy i think tank założony w styczniu 2019 roku na Twitterze. Internetowe boty, występujące pod pseudonimami Jana Zeliga i Adama Wodehama, prowadzą w UHK studia nad kaczyzmem – rozumianym jako filozofia polityczna stojąca za polityczną praktyką Jarosława Kaczyńskiego – oraz starają się ująć go w ramy teoretyczne i interpretacyjne.