Avatar

Anna Musiała

– profesor nauk prawnych, specjalistka w zakresie prawa pracy, pracuje na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu. Stypendystka rządu Republiki Francuskiej w Paryżu na Uniwersytecie Paris Nanterre X. W 2011 otrzymała stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Wybitnego Młodego Naukowca. Autorka kilku książek, m.in. „Zatrudnienie niepracownicze”, „Porozumienia zbiorowe jako źródło prawa pracy”, „Polskie prawo pracy a społeczna nauka Kościoła. Studium prawno-społeczne”, a w 2020 r. ukazała się jej rozprawa „Prawo pracy: czyje? Res publica! O stosunku pracy teoretycznoprawnie”.