dr hab. n. med. Przemysław Tomasik

doktor habilitowany nauk medycznych, lekarz pediatra i diagnosta laboratoryjny, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor lub współautor ponad 100 artykułów naukowych z zakresu regulacji równowagi metabolicznej, gastroenterologii i żywienia oraz badań w miejscu opieki. Interesuje się historią diagnostyki laboratoryjnej w Polsce.