Avatar

Kamila Kuryło

(ur. 1991) – socjolożka, społeczniczka, założycielka i redaktorka naczelna magazynu „Codziennik Feministyczny”, ukazującego się w internecie od 2013 roku (www.codziennikfeministyczny.pl). Współzałożycielka „Porozumienia Odzyskać Wybór”, koalicji organizacji, grup i osób, walczących o prawo do aborcji. Była członkini „Porozumienia Kobiet 8 Marca”, współorganizatorka warszawskich „Manif”. Inicjatorka projektu #MiałamAborcję, który powstał w odpowiedzi na milczenie i strach towarzyszące osobom decydującym się na przerwanie ciąży w Polsce. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół historii idei, ze szczególnym uwzględnieniem historii ruchu robotniczego w Polsce i we Włoszech oraz polityki naukowej i procesu odbudowy szkolnictwa wyższego w powojennej Polsce.