Avatar

dr Łukasz Pancewicz

– urbanista, członek Rady Północnej Okręgowej Izby Urbanistów do jej likwidacji, członek TUP i ISOCARP. Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej. Od 2002 r. praktykujący architekt-urbanista, doświadczenie zawodowe zdobywał w Polsce, Irlandii i Stanach Zjednoczonych. Od 2013 r. pełni obowiązki głównego projektanta Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi. Od 2009 r. związany z Politechniką Gdańską i Uniwersytetem Gdańskim jako nauczyciel akademicki i autor publikacji naukowych. Współpracował z czasopismami architektonicznymi („Architektura-Murator”, „Architektura i Biznes”), urbanistycznymi („Przegląd Urbanistyczny”) jako krytyk i autor. W latach 2011–2012 uczestniczył w rocznym stażu na Massachusets Institute of Technology. Brał udział w międzynarodowych programach wymiany, ucząc zagadnień związanych z planowaniem w Rosji i na Białorusi. Związany ze środowiskiem „Krytyki Politycznej”, uczestniczył w pracach Kongresu Ruchów Miejskich oraz prowadził seminaria i wykłady o tematyce miejskiej.