Piotr Rosół

etyk, filozof społeczny, pracownik Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, autor książki „Hans Jonas o etycznej odpowiedzialności nauki i techniki”, współautor audycji Nowa Dekada.