Avatar

Tim Schwab

niezależny dziennikarz z Waszyngtonu, specjalizuje się w dziennikarstwie śledczym poświęconym tematyce związków wielkiego biznesu z filantropią, jego wpływowi na organizacje pozarządowe, konfliktom interesów na styku przedsiębiorczości i opinii publicznej. Badał wpływ fundacji Gatesów na opinię publiczną, wpływ sektora farmaceutycznego na instytucje naukowe za pomocą grantów dla nich, dotowanie inicjatyw społecznych przez McDonald’s, oddziaływanie korporacji na debatę naukową itp. Współpracuje z kilkoma amerykańskimi think tankami oraz z lewicowym pismem „The Nation”.