Kieleckie spotkanie z „Nowym Obywatelem”

Redakcja „Nowego Obywatela” wraz z Ośrodkiem Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej w Kielcach zorganizowała w Kielcach imprezę pt. Wzgórze Demokracji. Kieleckie spotkanie z „Nowym Obywatelem”. Spotkanie odbyło się 1 grudnia 2012 r. w ośrodku Wzgórze Zamkowe, ul. Zamkowa 3.

Program:

13:00-14:00
Alternatywny model mediów publicznych (spotkanie)
Lech Ryszard Rustecki, Spółdzielcze MEDIA WNET

14:15–15:45
Jak obywatele mogą wpływać na życie publiczne (panel dyskusyjny)
Natalia Ćwik, Forum Odpowiedzialnego Biznesu
Marek Lewandowski, NSZZ „Solidarność”
Remigiusz Okraska, „Nowy Obywatel”

16:00–17:00
Obywatelski monitoring sądów (prezentacja)
Michał Popiela, Fundacja Court Watch Polska

17:00–18:30
Obywatelski monitoring sądów (warsztaty)

17:15–18:00
Pokaz filmu „Pogotowie Obywatelskie”

Nagrania video ze spotkania: