Pomóż nam w kolportażu

Chcemy ulepszyć kolportaż „Nowego Obywatela”. W związku z tym prosimy o:

  • pomoc w zachęcaniu przedstawicieli organizacji społecznych, instytucji (uczelnie, biblioteki, urzędy) oraz ośrodków kultury (ambitne księgarnie, klubokawiarnie, domy kultury, centra kultury niezależnej) do zainteresowania się „Nowym Obywatelem” i wykupienia prenumeraty, najlepiej w wersji instytucjonalnej;
  • informacje o miejscach, które mogłyby stać się punktami lokalnej dystrybucji i promocji pisma, tj. takich, które podjęłyby się stałej sprzedaży nowych numerów, udostępniania na zasadzie czytelni numerów archiwalnych, organizacji – raz na jakiś czas – wydarzeń powiązanych tematycznie z naszym kwartalnikiem (np. spotkań poświęconych wydawanym przez nas książkom, pokazów filmowych).

W powyższych sprawach należy kontaktować się z nami pod adresem sklep@nowyobywatel.pl.