Inicjatywy

Słowem…

„Nowy Obywatel” to oprócz kwartalnika także seria wydawnicza, w ramach której ukazują się książki poświęcone aktualnym problemom, ale również teorii i historii działań na rzecz dobra wspólnego. Redaktorzy i współpracownicy pisma promują nasze ideały także w innych mediach. Ponadto, sieć naszych współpracowników regularnie organizuje w swoich miejscowościach debaty, pokazy filmowe czy spotkania z ciekawymi ludźmi, w ramach których można podyskutować na temat zagadnień poruszanych na naszych łamach – a także osobiście poznać redaktorów pisma. Osoby, które chcą podjąć się organizacji imprezy tego rodzaju, zachęcamy do kontaktu.

…i czynem

Ponieważ naszym ideałem jest aktywny obywatel (przeciwieństwo biernego konsumenta), stowarzyszenie wydające czasopismo, a także jego redaktorzy i współpracownicy aktywnie angażują się rozmaite inicjatywy społeczne, a ponadto reprezentują organizacje obywatelskie, m.in. w radach programowych mediów publicznych oraz komisjach doradczych instytucji państwowych i samorządowych,

Jeśli chcesz zostać jedną z osób wspierających „Nowego Obywatela”  – zobacz, jak możesz to zrobić.