Zostań Prenumeratorem

Ponadto w sklepie

Numery archiwalne i Książki

Książki

O kwartalniku

Jedyna taka gazeta

Nasza propozycja ideowa to synteza egalitaryzmu, samoorganizacji społecznej, radykalnych reform, patriotyzmu, szacunku dla dobra wspólnego i wartościowych elementów tradycji, rozsądnie pojętego romantyzmu, ale i żmudnej, nieefektownej „pracy organicznej”. Bliskie nam wartości zebraliśmy w naszym Manifeście – jeśli podobnie patrzysz na świat, na pewno znajdziesz w „Nowym Obywatelu” wiele dla siebie!