Fiat Auto Wyzysk

Rok temu, jako pierwsi, pisaliA�my o fatalnym traktowaniu pracownikA?w Fiat Auto Poland. TydzieA� temu media doniosA�y, A?e w tyskiej fabryce miaA� miejsce sabotaA? a�� uszkodzono ok. 300 samochodA?w. O sytuacji w zakA�adzie rozmawiamy z Fiatowcem, redaktorem bloga pracowniczego i przedstawicielem Tajnej Komisji ZakA�adowej a�zSolidarnoA�A�.pla�?.

***

Przed rokiem rozmawialiA�my o fatalnej sytuacji pracownikA?w polskiego oddziaA�u Fiata. Czy coA� siA� przez ten czas zmieniA�o?

Fiatowiec: W tym czasie doszA�o do eskalacji niepokojA�cych zjawisk. ZnaczA�co nasiliA�y siA� mobbing i dyskryminacja. Kierownicy ciA�gle straszA� pracownikA?w zwolnieniem lub nieprzedA�uA?eniem umowy o pracA�. WmawiajA� robotnikom, A?e wypisanie siA� ze zwiA�zku zawodowego pomoA?e im w awansie lub przedA�uA?eniu umowy o pracA�.

W dodatku w ubiegA�ym roku, w okresie postojA?w, zmuszano pracownikA?w do podpisywania podaA� o urlop bezpA�atny oraz do pokrywania urlopem wypoczynkowym dni postojowych. Prokuratura w Tychach prowadzi w tej sprawie postA�powanie. Wszystkie te dziaA�ania potwierdziA�a w protokole pokontrolnym PaA�stwowa Inspekcja Pracy.

ZaA�oga czuje siA� obecnie zastraszona i zaszczuta. Nawet zmiany z pozoru pozytywne, jak wstrzymanie pracy w soboty, spowodowaA�y realny spadek zarobkA?w.

Podczas poprzedniego spotkania Pan i inni rozmA?wcy wskazywaliA�cie na patologie zwiA�zkA?w zawodowych, ktA?re bardziej byA�y zainteresowane dobrymi ukA�adami z dyrekcjA�, niA? ochronA� pracownikA?w. Czy w tej kwestii coA� ulegA�o zmianie?

F.: Od naszej ostatniej rozmowy czA�A�A� zwiA�zkA?w, a szczegA?lnie a�zSolidarnoA�A�a�?, zaczA�A�a aktywniej broniA� praw pracowniczych i domagaA� siA� godnej zapA�aty za pracA� 5 dni w tygodniu. a�zSolidarnoA�A�a�? zorganizowaA�a cykl pikiet przed bramami FAP, co odbiA�o siA� szerokim echem w mediach. NastA�pnie, jeszcze w ubiegA�ym roku, wszczA�A�a procedurA� sporu zbiorowego, bo to najskuteczniejsza metoda uzyskania podwyA?ek dla zaA�ogi.

To jednak spotkaA�o siA� z nieprzychylnym komentarzami a�zdyrektorskicha�? zwiA�zkA?w zawodowych, szczegA?lnie a�zSierpnia a��80a�?, ktA?ry przez caA�e lata byA� zblatowany z dyrekcjA�. Jego dziaA�acze twierdzili, A?e a�zSolidarnoA�A�a�? prowadzi niebezpiecznA� grA� z dyrekcjA�. Takie twierdzenia to czysta gA�upota, bo to a�zSolidarnoA�A�a�? jako jedyny zwiA�zek zawodowy potrafiA�a wybroniA� pracownikA?w przed zwolnieniami. MaA�o tego, to a�zSolidarnoA�A�a�? w trakcie negocjacji, gdy ustalano premiA� A�wiA�tecznA� (tzw. nagrodA� na karpia) argumentowaA�a, A?e ujemny wynik finansowy nie jest faktycznym odzwierciedleniem kondycji firmy, ktA?ra w minionym roku zainwestowaA�a w tyskA� fabrykA� prawie 1,4 mld zA�. Jednak inne zwiA�zki obecne przy stole negocjacyjnym nie bardzo rozumiaA�y, o czym mA?wiA� negocjatorzy a�zSolidarnoA�cia�? i ich przedstawiciele torpedowali te wypowiedzi. Taki jest prawdziwy obraz a�zSierpnia a��80a�?. ZwiA�zek ten robi duA?o szumu medialnego, za ktA?rym nie idzie praktyka, a przecieA? liczA� siA� tylko sA�owa majA�ce pokrycie w czynach i faktach.

Ostatnie dziaA�ania a�zsierpniowcA?wa�? zaskakujA�, ale przyczyna jest doA�A� prozaiczna. OkazaA�o siA�, A?e a�zdyrekcyjnyma�? dziaA�aczom zajrzaA� strach w oczy, bo pracownicy zaczA�li siA� masowo wypisywaA� z a�zwakacyjnego zwiA�zkua�?, jak go okreA�lajA� w fabryce. Z naszych ustaleA� wynika, A?e do tej pory wypisaA�o siA� ponad 200 osA?b, wiA�c w efekcie dyrekcja FAP podobno chce a�zSierpniowi a�?80a�? zabraA� jeden etat biurowy. WA�aA�nie tego bojA� siA� pseudodziaA�acze a�� powrotu do pracy na liniach montaA?owych.

Mniej wiA�cej w paA?dzierniku, pseudozwiA�zkowcy z a�zSierpnia a��80a�? zaczA�li informowaA� zaA�ogA�, A?e a�zod kilku dnia�? (cytat z ulotki) broniA� praw pracowniczych. OczywiA�cie nikt w to nie uwierzyA�, bo przecieA? to niemoA?liwe, skoro przez 17 lat sprzedawali nas za marne srebrniki i chodzili na pasku dyrekcji. Od tego momentu zaczA�li pokazywaA� pazurki i nie przystali na propozycjA� dyrekcji, by odpracowaA� kilka dni postojowych w soboty w roku 2011. Niestety staA�o siA� to przyczynA� nieprzedA�uA?ania przez dyrekcjA� umA?w o pracA� na czas okreA�lony lub przedA�uA?ano je tylko o kolejny miesiA�c. WywoA�aA�o to niezdrowA� sytuacjA� i zaczA�A�o siA� szukanie winnych przez zaA�ogA� we wA�asnych szeregach.

Przed kilkoma dniami media obiegA�a sensacyjna wiadomoA�A� o celowym uszkodzeniu ponad 300 samochodA?w przez zdesperowanych pracownikA?w, ktA?rym nagle obciA�to pensje. ProszA� przybliA?yA� te wydarzenia.

F.: Zacznijmy od tego, A?e pensje nie zostaA�y obciA�te. Nasze niskie zarobki za styczeA� sA� efektem porozumieA� podpisywanych a�� m.in. przez a�zSierpieA� a��80a�? a�� z dyrekcjA� przez ostatnie kilkanaA�cie lat. PrzecieA? dyrekcja, za ich przyzwoleniem, uzaleA?niA�a nasze wypA�aty od dodatkA?w do pensji. Te niby coroczne podwyA?ki pensji byA�y tylko dodatkami zaleA?nymi od pracy w soboty. ByA�o to tak: jeA�li pracujesz w sobotA� lub niedzielA�, to masz kasA� a�� nie pracujesz, to masz znacznie mniej.

Wtedy Franciszek Gierot, szef a�zSierpnia a�?80a�? w FAP, nie myA�laA�, co bA�dzie, gdy skoA�czA� siA� soboty pracujA�ce lub dyrekcja stwierdzi, A?e kondycja firmy jest sA�absza. To wA�aA�nie dziA�ki Gierotowi i jego kumplom z zarzA�du a�zSierpnia a��80a�? mamy to, co mamy w Fiat Auto Poland. PodpisywaA�, co dyrekcja kazaA�a i sA�dziA� pewnie, A?e boom na nasze samochody bA�dzie trwaA� wiecznie, a my bA�dziemy pracowali w soboty jeszcze dA�ugo.

Niestety tak siA� nie staA�o i teraz odczuwamy skutki. Pracownicy, szczegA?lnie mA�odzi, poczuli siA� oszukani, gdy 10 lutego br. otrzymali wypA�aty po 1400-1600 zA� na rA�kA�. Wtedy wA�aA�nie powstaA� szum w fabryce, byA� to temat, na ktA?ry A?ywo dyskutowali robotnicy, szczegA?lnie na wydziale montaA?u. Nie mogli tego przepuA�ciA� dziaA�acze a�zSierpnia a��80a�? i podsycali ten niepokA?j w rozmowach z zaA�ogA�.

Czy oni podsunA�li pomysA� celowego uszkadzania aut? Tego nie wiem, ale jakoA� dziwnie od II zmiany zaczA�A�o schodziA� coraz wiA�cej samochodA?w, ktA?re miaA�y usterki. W kaA?dej fabryce samochodA?w w trakcie procesu produkcyjnego dochodzi do odstA�pstw, ktA?re sA� korygowane w specjalnej komA?rce, u nas w FAP zwanej a�zfunkcjonowaniea�?. WA�aA�nie tam trafiajA� auta, ktA?re majA� jakieA� usterki i tam sA� one usuwane. Zwykle jest to niewielki procent produkcji. 300 uszkodzonych samochodA?w to nie jest normalne. JeA�li uszkodzenia byA�y celowe, to najpewniej powstaA�y na a�zzamA?wieniea�? Gierota, by miaA� a�zmedialne newsya�?. Zastanawiam siA�, na czyje zlecenie dziaA�aA� Franciszek Gierot mA?wiA�c o tym, A?e zaA�oga sabotowaA�a produkcjA�. Czy ktoA� mA?gA� go o to poprosiA�? Czy moA?e to gra polityczna? PrzecieA? w tym roku mamy wybory parlamentarne, a a�zsierpniowcya�? sA� powiA�zani z PolskA� PartiA� Pracy, ktA?ra zawsze startuje.

Ten czA�owiek nigdy nie broniA� pracownikA?w. Gdy przychodzili do niego pracownicy, straszyA� ich, mA?wiA�c a�zja ciA� zaA�atwiA�, przestaniesz pracowaA�, zadzwoniA� do twojego kierownikaa�?, co zresztA� przyznawali sami dziaA�acze jego zwiA�zku. WczeA�niej zmuszali ludzi do pracy w soboty i w niedziele, udowadniajA�c im, A?e majA� obowiA�zek pracy w te dni, zamiast broniA� ich przed pracA� niezgodnA� z Kodeksem pracy. Zawsze twierdziA�, A?e on nic nie moA?e, wiA�c najlepiej niech siA� teraz sam zwolni, nim go ludzie na taczkach wywiozA� za bramA� fabryki.

Pierwsze przesA�anki ku takim obawom juA? ma. WieA�A� zakA�adowa niesie, A?e w sobotA�, 12 lutego, pracownicy po III zmianie nie wytrzymali jego insynuacji i manipulacji medialnych, poszli do jego siedziby i jA� zdemolowali, bo jego samego tam nie zastali. DziA�ki jego ostatniemu medialnemu szaleA�stwu, z tzw. sabotaA?em, mamy zaostrzony rygor w pracy. Nic w ten sposA?b nie osiA�gniA�to.

DziA�kujA� za rozmowA�.

RozmawiaA� Konrad Malec, 18 lutego 2011 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>