Fiat Auto Wyzysk

Z rozmawia ·

Fiat Auto Wyzysk

Z rozmawia ·

Załoga czuje się zastraszona. Nawet zmiany z pozoru pozytywne, jak wstrzymanie pracy w soboty, spowodowały spadek zarobków.

Dział
Wywiady
komentarzy
Przeczytaj poprzednie