Miasto jest sexy

Z rozmawia ·

Miasto jest sexy

Z rozmawia ·

My, mieszkańcy miast, zostaliśmy wydani na pastwę żywiołów rynkowych i gier biznesowych, lokalnych układów i arogancji władz.

Dział
Wywiady
komentarzy
Przeczytaj poprzednie