Polityka społeczna potrzebuje rewolucji

Z prof. Julianem Marianem Auleytnerem rozmawia ·

Polityka społeczna potrzebuje rewolucji

Z prof. Julianem Marianem Auleytnerem rozmawia ·

(ur. 1986) – adiunkt w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych, dyrektor ds. badań w Instytucie Polityki Senioralnej Senior Hub, członek komisji ekspertów ds. osób starszych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich i ekspert ds. polityki społecznej Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego.

Podwyższenie wieku emerytalnego do 67. roku życia jest możliwe w krajach, które zostały do tego odpowiednio przygotowane pod względem edukacyjnym. Pamiętajmy, że rozwiązania techniczne są zawsze funkcją aksjologii. Pytanie, które w związku z tym trzeba sobie zadać, brzmi: jakie wartości proponują nam w zakresie polityki społecznej rządzący? W Polsce nadal traktuje się społeczeństwo z punktu widzenia fiskalnego, a nie obywatelskiego i rozwojowego.

Dział
Wywiady
komentarzy
Przeczytaj poprzednie