Zbigniew Romaszewski Avatar

Zbigniew Romaszewski – galeria

·

Zbigniew Romaszewski – galeria

·

Z. Romaszewski przemawia na 10. urodzinach „Obywatela” / „Nowego
Obywatela” (2010)

Zbigniew i Zofia Romaszewscy na uroczystości 10-lecia „Obywatela” /
„Nowego Obywatela” (2010)

Zofia i Zbigniew Romaszewscy na spotkaniu integracyjnym z okazji 5.
urodzin „Obywatela” (2005)

Zorganizowane przez Z. Romaszewskiego spotkanie w Senacie poświęcone niezbędnym zmianom w Ustawie o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji (2008)

komentarzy