Andrzej Strug „Wiekopomny dzień 6 sierpnia 1914”

Wiekopomny dzień 6 sierpnia 1914

·

Wiekopomny dzień 6 sierpnia 1914

Andrzej Strug ·

Andrzej Strug „Wiekopomny dzień 6 sierpnia 1914”

Wznowiony w stulecie wyruszenia Legionów na bitewne pola, mało znany tekst Andrzeja Struga. Jest on hołdem złożonym polskiemu czynowi zbrojnemu i żołnierzom odrodzonej armii, jak i świadectwem współudziału w tym dziele głównego wówczas nurtu polskiej lewicy.

Broszura ukazała się pierwotnie, jedyny jak dotąd raz, w roku 1926. Nie udało się ustalić, czy edycja miała miejsce przed czy po zamachu majowym. Jest to pozycja niemal nieznana, nie powołują się na nią wcale lub jedynie w niewielkich wzmiankach biografowie i inni badacze dorobku jej autora.

Broszurę można zdobyć kupując kwartalnik „Nowy Obywatel” nr 13 (64) – zamawiając u wydawcy.

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

komentarzy