Życie i dzieło Edwarda Abramowskiego

·

Życie i dzieło Edwarda Abramowskiego

Maria Dąbrowska ·

Maria Dąbrowska - Życie i dzieło Edwarda Abramowskiego

Wznowiona pierwszy raz od roku 1925 broszura Marii Dąbrowskiej o Edwardzie Abramowskim. Jest to hołd złożony przez słynną pisarkę jednemu z najbardziej inspirujących polskich myślicieli i zarazem jednemu z intelektualnych patronów Dąbrowskiej, którego poglądom była wierna przez całe życie. To tekst unikatowy, niemal nieznany i nieczytany od lat. W nowej edycji całość została opatrzona posłowiem wydawcy. Opisuje ono związki Dąbrowskiej i Abramowskiego, historię fascynacji autorki „Nocy i dni” poglądami Abramowskiego oraz podejmowane przez nią wielokrotne wysiłki na rzecz propagowania jego dorobku – od początków drugiej dekady XX wieku aż po koniec lat 50.

Broszurę w wersji papierowej można zdobyć kupując kwartalnik „Nowy Obywatel” nr 15 (66).

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

komentarzy