dr hab. Paweł Soroka

·

dr hab. Paweł Soroka

·

Gorąco zachęcam do prenumeraty pisma „Nowy Obywatel”. Na jego łamach publikują autorzy wyróżniający się niezależnością sądów i krytycznym spojrzeniem na rzeczywistość. Pismo przedstawia alternatywne koncepcje ekonomiczne i rozwiązania społeczno-polityczne, będące odpowiedzią na kryzys zapoczątkowany w 2008 roku w Stanach Zjednoczonych i do dnia dzisiejszego nierozwiązany. Promuje idee sprawiedliwości i wrażliwości społecznej oraz innowacyjne myślenie. Godne podkreślenia jest to, iż autorami wielu tekstów są przedstawiciele młodej generacji. „Nowego Obywatela” warto zaprenumerować i polecić znajomym!

komentarzy