Marian Zagórny

·

Marian Zagórny

·

Bardzo pozytywnie oceniam „Nowego Obywatela”. To jedno z niewielu pism, które rzetelnie przedstawiają sytuację w Polsce.

komentarzy