CETA – diabelski pakt

Z Marią Świetlik rozmawia ·

CETA – diabelski pakt

Z Marią Świetlik rozmawia ·

(ur. 1981) – działaczka społeczna, etnografka i nauczycielka. Absolwentka Katedry Etnologii i Antropologii Kultury Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (2007, praca magisterska pt. „Kobieta w kulturze japońskiej”). Fascynuje się polskimi miastami jako organizmami i fotografuje je z różnych perspektyw i z różnymi efektami. Zdeklarowana feministka, łącząca walkę o prawa kobiet z perspektywą klasową. Mieszka w Zawierciu. W roku 2018 wydała książkę „Ziemia jałowa. Opowieść o Zagłębiu”.

Najbardziej optymistyczne prognozy o CETA zakładają dla Europy wzrost gospodarczy rzędu 0,08 proc., a więc bardzo, bardzo znikomy. Jeśli chodzi skutki negatywne, badania mówią, że wskutek tej umowy ma zniknąć 230 tys. miejsc pracy po obu stronach Atlantyku, a dodatkowo jeszcze 80 tysięcy w krajach trzecich.

Dział
Wywiady
komentarzy
Przeczytaj poprzednie