Prezent za prenumeratę

Prezent za prenumeratę

Drodzy czytelnicy, drogie czytelniczki!

Otwieramy sezam z rarytasami i unikalnymi starociami. Każda osoba, która od 8 stycznia do 15 lutego 2019 r. wykupi prenumeratę „Nowego Obywatela”, otrzyma – do wyboru – książkę, płytę lub czasopisma, w tym prawdziwe rarytasy, jak publikacje już dawno nie będące w sprzedaży oraz archiwalne numery „Obywatela”, poczynając od pierwszego numeru naszego pisma!

Za jedyne 50 zł możesz w ten sposób opłacić 4 najbliższe numery pisma – w punktach sprzedaży zapłacił(a)byś za nie 60 zł. Prenumerata oznacza dla nas konkretne wsparcie. Gdy nabywasz prenumeratę, wszystkie te pieniądze zostają u nas i są przeznaczone na wydanie pisma. Jeśli kupujesz „Nowego Obywatela” w Empiku czy innym punkcie sprzedaży, tylko 50% kwoty, którą tam płacisz, trafia do nas. Aż 50% zabiera dystrybutor, czyli z 15 pln tylko 7,5 pln trafia do nas. Prosimy, żebyś sprawił, aby Twoje pieniądze wspierały nasze ubogie czasopismo, nie zaś zamożną firmę. Teraz do każdej prenumeraty dokładamy atrakcyjny prezent.

Zasada jest prosta. Do każdej prenumeraty możesz wybrać albo 1 książkę, albo 1 płytę, albo 3 zwykłe archiwalne numery pisma, albo 2 archiwalne numery pisma z dołączonymi broszurami. Nie łączymy tych prezentów, więc pamiętaj, że możesz wybrać tylko spośród którejś z tych opcji.

Co można wybrać?

Po pierwsze, można wybrać płytę Suavasa Lewego „1905. Niech się niesie ten siostrzany śpiew”, zawierającą współczesne aranżacje starych lewicowych pieśni robotniczych z epoki rewolucji 1905 roku. Płyta ukazała się w niewielkim nakładzie i nie była przeznaczona do sprzedaży, to jedna z niewielu okazji, aby ją otrzymać. Do jednej prenumeraty możesz otrzymać jedną płytę.

Po drugie, można wybrać któryś ze zwykłych numerów „Obywatela”/„Nowego Obywatela”. Dostępne są numery od 1 do 77, z wyjątkiem numerów 61, 62, 64, 66, 72 i 75 (patrz niżej). Takich numerów możesz wybrać trzy dowolne, oprócz numerów z dołączoną broszurą (patrz niżej).

Po trzecie, możesz wybrać któryś z numerów „Nowego Obywatela” z dołączoną broszurą. Do wyboru są numery 75 (z dołączoną broszurą Ignacego Daszyńskiego „Cztery lata wojny”) nr 72 (z broszurą Henry’ego Thoreau „Wędrując”), nr 66 (z broszurą Marii Dąbrowskiej „Życie i dzieło Edwarda Abramowskiego”), nr 64 (z broszurą Andrzeja Struga „6 sierpnia 1914 roku”), nr 62 (z broszurą Ludwika Krzywickiego „Takimi będą drogi wasze”), nr 61 (z broszurą Stanisława Thugutta „Listy do młodego przyjaciela”. Otrzymasz zatem wybrany jeden numer pisma i dołączoną do niego jedną broszurę (broszury są dostępne tylko z numerami, do których były oryginalnie dołączone, nie można ich łączyć z innymi numerami).

Po czwarte, możesz wybrać jedną z poniższych książek:

1. „Śladami pionierów ekonomii społecznej” – praca złożona z tekstów źródłowych z historii spółdzielczości oraz z wywiadów z osobami tworzącymi współczesne spółdzielnie (m.in. Spółdzielnię „Ogniwo” w Krakowie)
2. Jan Wolski – „Wyzwolenie” – obszerny zbiór tekstów zapomnianego wybitnego działacza i teoretyka polskiej spółdzielczości, jej nurtu lewicująco-anarchistycznego
3. „Gwiazdozbiór w Solidarności” – książkowy wywiad z Andrzejem i Joanną Gwiazdami lub skróconą oraz uaktualnioną wersję tej książki: „Historia przyznała nam rację”.
4. Marie-Monique Robin – „Świat według Monsanto” – książka o kontrowersyjnych poczynaniach wielkiego koncernu
5. „Wspólna sprawa” – zbiór tekstów z XIX i początków XX poświęconych teorii i praktyce ruchu spółdzielczego
6. Kasia Nawratek – „Piesek kresek”, ciekawa prospołeczna książka dla dzieci
7. Romuald Mielczarski – „Razem, czyli Społem!”, zbiór tekstów założyciela i lidera polskiej spółdzielczości spożywców
8. Edward Abramowski „Braterstwo, solidarność, współdziałanie” lub drugie wydanie tej samej pozycji pod zmienionym tytułem „Kooperatywa”.
9. Dave Foreman – „Wyznania wojownika Ziemi” – manifest znanego i zasłużonego działacza, który o ekologii pisał zanim to było modne.
10. Jan Gwalbert Pawlikowski – „Kultura a natura” – pochodzący sprzed ponad stu lat manifest ekologiczny polskiego autora, w wielu kwestiach wyprzedzający późniejsze światowe trendy.
11. Joanna Gwiazda – „Krótki kurs nowomowy” – zbiór tekstów znanej działaczki pierwszej „Solidarności”

Oferujemy prezenty także za zakup prenumeraty elektronicznej. Prenumerata elektroniczna kosztuje 25 zł i obejmuje cztery kolejne numery pisma w formatach epub i mobi.

Za zakup prenumeraty elektronicznej możesz otrzymać następujące prezenty:

Elektroniczne (formaty epub lub mobi) wersje następujących książek:
1. Jarosław Tomasiewicz – „Po dwakroć niepokorni. Szkice z dziejów polskiej lewicy patriotycznej” – książka opisująca wybrane postaci, środowiska, nurty i idee polskich inicjatyw lewicowo-patriotycznych.
2. Jan Wolski – „Wyzwolenie” – obszerny zbiór tekstów zapomnianego wybitnego działacza i teoretyka polskiej spółdzielczości, jej nurtu lewicująco-anarchistycznego
3. „Gwiazdozbiór w Solidarności” – książkowy wywiad z Andrzejem i Joanną Gwiazdami lub skróconą oraz uaktualnioną wersję tej książki: „Historia przyznała nam rację”.
4. Romuald Mielczarski – „Razem, czyli Społem!”, zbiór tekstów założyciela i lidera polskiej spółdzielczości spożywców
5. Edward Abramowski „Braterstwo, solidarność, współdziałanie”
6. Jan Gwalbert Pawlikowski – „Kultura a natura” – pochodzący sprzed ponad stu lat manifest ekologiczny polskiego autora, w wielu kwestiach wyprzedzający późniejsze światowe trendy.
7. Joanna Gwiazda – „Krótki kurs nowomowy” – zbiór tekstów znanej działaczki pierwszej „Solidarności”

lub elektroniczne wersje archiwalnych numerów (formaty epub i mobi) „Nowego Obywatela”:

a) numery zwykłe: od 57 do 60, 63, 65, od 67 do 71, od 73 do 74, od 76 do 78
b) numery z dołączonymi broszurami: nr 75 (z dołączoną broszurą Ignacego Daszyńskiego „Cztery lata wojny”) nr 72 (z broszurą Henry’ego Thoreau „Wędrując”), nr 66 (z broszurą Marii Dąbrowskiej „Życie i dzieło Edwarda Abramowskiego”), nr 64 (z broszurą Andrzeja Struga „6 sierpnia 1914 roku”), nr 62 (z broszurą Ludwika Krzywickiego „Takimi będą drogi wasze”), nr 61 (z broszurą Stanisława Thugutta „Listy do młodego przyjaciela”. w tym te z dołączonymi broszurami.

Do prenumeraty elektronicznej możesz otrzymać albo dwie wybrane książki, albo pięć numerów elektronicznych zwykłych, albo trzy numery z dołączonymi broszurami, albo jedną książkę i dwa numery zwykłe.

Prenumeratę zamawiamy poprzez sklep „Nowego Obywatela”.

Lub dokonując wpłaty 50 zł (prenumerata papierowa) lub 25 zł (prenumerata elektroniczna) na numer konta:

Stowarzyszenie „Obywatele Obywatelom”, Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Łodzi, 78 8784 0003 2001 0000 1544 0001.

W opisie zamówienia/przelewu proszę podać swój dokładny i aktualny adres oraz koniecznie napisać, jaki prezent wybierasz, czyli tytuł książki, płytę lub wybrane numery pisma.

Prenumerata domyślnie zaczyna się od „Nowego Obywatela” nr 79. Wybrane prezenty zostaną wysłane wraz z numerem 79. Możesz też zacząć prenumeratę od któregoś z wcześniejszych numerów (np. nr 78), ale wówczas koniecznie zaznacz w opisie przelewu lub formularzu zamówienia, od którego numeru zaczyna się prenumerata.

UWAGA: Część z pozycji do wyboru mamy w niewielkiej liczbie (10-20 egz.). Dlatego obowiązuje zasada „Kto pierwszy – ten lepszy”. Wyprzedane pozycje będą wykreślane z powyższego zestawienia. Przed złożeniem zamówienia warto sprawdzić, czy dana pozycja jeszcze jest.

Wszelkie zapytania w sprawie prenumerat i wyboru książek prosimy kierować na adres: prenumerata@nowyobywatel.pl

Dział
Aktualności
Wcześniej informowaliśmy o…

Posiłek dla każdego

Posiłek dla każdego

Rusza program rządowy „Posiłek w szkole i w domu”. W latach 2019-23 200 mln zł zostanie przeznaczone na stołówki szkolne. Jednak nie tylko one otrzymają wsparcie.

Jak informuje portal niepelnosprawni.pl, program oznacza dofinansowanie samorządów w prowadzeniu stołówek szkolnych (doposażenie, poprawa standardu, adaptacja pomieszczeń szkolnych na kuchnię i jadalnię oraz stworzenie nowych stołówek całkowicie od zera), ale także pomoc żywnościową dla seniorów, osób z niepełnosprawnością i osób o niskich dochodach. Stąd nazwa programu – posiłki będą jedzone w szkole i w domach.

Wsparcie finansowe w ramach organizowania stołówek będzie udzielane organom prowadzącym publiczne szkoły podstawowe, w tym szkoły zorganizowane w zespołach szkół, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii. Program zakłada obowiązkowy wkład finansowy lub rzeczowy organów prowadzących szkoły w wysokości 20 proc. środków niezbędnych do realizacji dotowanego zadania. Wsparcie udzielone zostanie w formie dotacji celowej. Jego maksymalna kwota to 80 tys. zł.

Ogólna kwota pieniędzy w całym okresie realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu”, czyli w latach 2019-2023, wyniesie 2,75 mld zł. Program będzie realizowany we wszystkich województwach. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej szacuje, że skorzysta z niego 2478 gmin i prawie 1,2 mln osób.

W ramach programu przewidziano wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego (w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności) oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Pomoc taka trafi do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych – spełniających warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz kryterium dochodowe, tj. 150 proc. kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej.
Z pieniędzy przekazywanych gminom dofinansowane zostaną posiłki wydawane w stołówkach oraz te dowożone osobom dorosłym, w tym niewychodzącym z domu (np. ze względu na podeszły wiek czy niepełnosprawność), które nie są w stanie same przygotować sobie gorącego posiłku (w programie przeznaczono środki na dowóz posiłków).

Nic nie jedzie

Nic nie jedzie

Nowy rok oznacza kolejne cięcia lokalnych połączeń autobusowych. Sytuacja wygląda coraz gorzej.

Komunikacja w małych miastach i na wsiach staje się coraz większym problemem. Obywatele bez prawa jazdy i samochodu mają ogromne kłopoty z przemieszczaniem się. Właśnie przekonali się o tym mieszkańcy okolic Gniezna. Tamtejszy PKS zlikwidował część kursów do pobliskich miejscowości, a dodatkowo przewoźnik zawiesił całkowicie przewozy w okresie ferii zimowych. Niebawem zapewne zupełnie je zlikwiduje, bo ma 2 mln zł długów i od jesieni jest w stanie upadłości. PKS Gniezno to jedno z kilkunastu państwowych przedsiębiorstw w takiej sytuacji, jak pisze portal forsal.pl.

Na dużą skalę połączenia lokalne zamykają też inni przewoźnicy autobusowi – zarówno ci należący do samorządów, jak i sprzedani np. zagranicznym firmom. W tym roku całkowitą likwidację przewozów w sześciu powiatach zapowiada Arriva, która przed laty kupiła wiele lokalnych PKS-ów. Od 1 lipca zamknie swoje oddziały w Węgorzewie, Kętrzynie, Bielsku Podlaskim, Sędziszowie Małopolskim, Prudniku i Kędzierzynie-Koźlu. Informowaliśmy już o tych planach na naszym portalu.

Są regiony, gdzie do wielu wsi nie kursuje żaden autobus. Od kilku miesięcy ogromne cięcia połączeń przeprowadza izraelski Mobilis, który kilka lat temu kupił część lokalnych PKS-ów. Wkrótce zlikwiduje swój oddział w Mrągowie, a w ostatnich miesiącach zakończył lub drastycznie ograniczył działalność kilku dawnych PKS-ów na Mazowszu – w Ostrołęce, Mławie czy Płocku.

Według obliczeń Klubu Jagiellońskiego, przeprowadzonych na podstawie danych ze sprawozdań budżetowych samorządów, aż 13,8 mln mieszkańców Polski żyje w gminach, które nie mają zorganizowanego transportu publicznego. – To są miejsca, gdzie zupełnie nic nie jeździ, lub takie, gdzie może są jakieś kursy, ale one nie zostały nigdzie umocowane i zamówione. Jeśli kierowca zaśpi, to autobus nie przyjedzie i nikt go za to nie ukarze – mówi Bartosz Jakubowski, ekspert klubu ds. tranportu.

Tuż przed Bożym Narodzeniem Ministerstwo Infrastruktury ogłosiło, że w styczniu rząd zajmie się nowelizacją przepisów, które powinny ograniczyć biały plamy komunikacyjne. W skrócie, w założeniach jest nałożenie na marszałków województw obowiązku tworzenia planów transportowych, które określałyby niezbędną siatkę połączeń. Miałyby one powstać na podstawie zgłaszanych przez gminy i powiaty potrzeb komunikacyjnych. Ministerstwo zakłada, że dzięki regulacjom 70 proc. regionów będzie pokrytych transportem użyteczności publicznej. Reszta komunikacji miałaby się odbywać na zasadach komercyjnych. Ale na praktyczne skutki przyjdzie nam wszystkim długo poczekać. „Mamy nadzieję, że cały system realnie zacznie funkcjonować 1 stycznia 2022 r.” – powiedział cytowany przez „Portal Samorządowy” Bogdan Oleksiak z Ministerstwa Infrastruktury.
Znacznie szybciej, bo już po 30 dniach od ogłoszenia ustawy, byłoby wprowadzone w życie inne rozwiązanie. Dla mieszkańców miałyby zostać otwarte przejazdy gimbusami. W wielu gminach to często jedyne autobusy, które tam kursują. Teraz mieszkańcy często korzystają z nich nielegalnie.

Socjal równa się aktywność

Socjal równa się aktywność

Najnowsze badania GUS wykazały, że program 500 Plus pozytywnie wpłynął na aktywność zawodową Polek i Polaków.

Jak informuje „Dziennik Gazeta Prawna”, przy okazji przeprowadzania badania aktywności ekonomicznej BAEL GUS postanowił sprawdzić wpływ programu na życie zawodowe obywateli Polski. GUS zapytał 300 tys. osób o to, jak fakt pobierania świadczenia na dzieci wpłynął na ich życie zawodowe. 76 tys. przyznało, że dzięki temu zaczęło pracę, a kolejne 75 tys. rozpoczęło poszukiwania. Z kolei tylko 33 tys. korzystających z dodatkowych pieniędzy zrezygnowało z zatrudnienia, a 34 tys. przestało go szukać – czytamy w podsumowaniu badania.

Co interesujące, wzrost aktywności zawodowej dotyczy głównie kobiet. 291 tys. osób zadeklarowało podjęcie działań w celu zmiany swojej dotychczasowej sytuacji na rynku pracy. Zdecydowanie więcej było wśród nich kobiet (238 tys.) niż mężczyzn (53 tys).

Jak podkreśla DGP, są to „wręcz sensacyjne wyniki”, przede wszystkim dlatego, że są sprzeczne ze wszystkimi publikowanymi do tej pory analizami, w których wskazywano na negatywny wpływ programu na sytuację na runku pracy. Wielu ekspertów mówiło wprost: świadczenie zniechęca do podejmowania zatrudnienia, dezaktywizuje przede wszystkim kobiety. DGP podkreśla, że 500 Plus spowodowało, że więcej Polaków było stać na pracę, ponieważ mogli sobie zapewnić opiekę nad dziećmi za opłatą, co przed wprowadzeniem powszechnego świadczenia nie było możliwe.