Stworzenie, utowarowienie, kolektywizm: odbudowa natury jako wspólnego dziedzictwa 

·

Stworzenie, utowarowienie, kolektywizm: odbudowa natury jako wspólnego dziedzictwa 

·
Byłem i wciąż jestem krytykowany na lewicy za moje wsparcie dla politycznych działań i inicjatyw wypływających z wiary. Zazwyczaj odpowiadam wtedy, że chrześcijanie przynajmniej nie wierzą, że to wolny rynek stworzył świat.
komentarzy